Varkenshouderij

Nieuws 4 reacties

Ruim 90 procent van de varkens is met MRSA besmet

Wageningen – Ruim 90 procent van de Nederlandse varkens heeft de MRSA-bacterie bij zich. Dat hoge percentage blijft de komende jaren, omdat er nog geen goede aanpak van de bacterie is.

Dat zegt Peter van der Wolf, onderzoeker en dierenarts bij de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren). Uit onderzoek van Wageningen Universiteit, de GD en het RIVM is gebleken dat de besmettingsgraad de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, naar zo’n 80 procent eind 2008. Van der Wolf schat in dat het inmiddels om ruim 90 procent gaat.

Sinds 2005 zijn er door de overheid verschillende MRSA-onderzoeken gefinancierd. Bij de laatste studie (over de periode begin 2007-eind 2008) is gekeken naar de aanwezigheid van de MRSA-bacterie bij kleine en grote bedrijven. De onderzoekers gingen op zoek naar de aanwezigheid van deze ’livestock-associated’-MRSA (LA-MRSA) bij varkens in Nederland en naar risicofactoren voor een positieve fokveestapel. In januari 2007 tot december 2008 werden neusuitstrijkjes van varkens uit ruim tweehonderd groepen verzameld. Ook werden er monsters van de omgeving (stal, hekken, etc.) genomen. 22 van de 31 vleesvarkensgroepen testte positief op LA-MRSA (71 procent) en van de 171 fokveestapels waren er 115 positief (67 procent).

Het bleek dat de aanwezigheid van MRSA onder de Nederlandse varkens van 30 procent begin 2007 tot 75 procent eind 2008 was toegenomen. Grote varkensstapels waren vaker positief: 40 procent van de kuddes met meer dan 250 zeugen testte positief versus 80 procent van de kuddes met meer dan 500 zeugen. In het onderzoek werd ook gekeken of er een relatie was met het aantal besmettingen en managementfactoren. De aanschaf van jonge zeugen en het nemen van hygiënische maatregelen vertoonden geen significante relatie met LA-MRSA, maar wel met kuddegrootte. De grootte van de veestapel bleek een verzameling van verschillende factoren, waardoor grotere kuddes vaker positief waren.

Volgens Peter van der Wolf, varkensdierenarts van de GD en één van de onderzoekers in dit project is inmiddels ruim 90 procent van de varkens besmet. ”Sinds de eerste onderzoeken in 2005 zien we een stijgende lijn in het aantal varkens dat besmet is met MRSA. Ook denk ik dat er nu weinig verschil meer is tussen kleine en grote bedrijven” zegt van der Wolf. Volgens van der Wolf gaat het huidige ministerie van ELI de komende jaren naar verwachting geen nieuwe MRSA onderzoeken financieren maar wordt er eerder geld gestoken in oplossingen voor het probleem. ”We moeten accepteren dat bijna alle varkens de MRSA bacterie bij zich dragen. Het percentage besmettingen omlaag te brengen is heel lastig, omdat je met antibiotica niet de MRSA-bacteriën op de voorste luchtwegen en huid avn de varkens kan aanpakken, twee plekken waar de bacterie veel voorkomt. Tot die tijd verwacht ik dat de komende paar jaren de meeste varkens besmet blijven, totdat iemand met een briljante nieuwe manier komt die de MRSA-bacteriën kan aanpakken, zonder gebruik van antibiotica” concludeert van der Wolf.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  J. de Jong

  ''Tot die tijd verwacht ik dat de komende paar jaren de meeste varkens besmet blijven, totdat iemand met een briljante nieuwe manier komt die de MRSA-bacteriën kan aanpakken''

  Wat dacht u ervan als we de bio-industrie oftewel megastallen aanpakken? Dit is het werkelijke probleem. Hoe meer (genetisch identieke) dieren op elkaar gepropt, hoe hoger de besmettingsgraad.

 • no-profile-image

  Dat is een mooie gedachte maar daarvoor is het (bijna te laat.De varkens lobby praat louter nog voor grote bedrijven. De kleinjes(<250 zeugen zijn bijna genekt door o.a de periferie en hun bigafnemers.De schaalvergroting +genetische vooruitgang(alleen nog fokmateriaal van commerciele grootschalige fokbedrijven=meer kans dat je dieren bij aankoop al besmet zijn) en weinig keuzevrijheid voor een zogenaamde marktwerking eist als eerste zijn tol voor de kleinere zeugenhouder die meer zorg kan besteden aan zijn dieren. maar de overproductie o.a door <30 biggen in comb.met een luxe eindbeer gaat de weerstand t.a.v de big zienderogen achteruit maar door ze in een ziekenhuisachtige (stallen) te houden en strikte hygiene protocollen denkt men deze net als in een ziekenhuis te weren.Grote populatie's zijn ook slecht voor de gezondheid van de medewerkers(fijnstof) op den duur.Daar wordt nog niet over gepraat wel over de omgeving.Ook de problemen bij ziekenhuis opname voor de medewerkers.De managers van zulke b.v. bedrijven zijn vaak vrij van mrsa.

 • no-profile-image

  antibioticasyndicaat

  Als ik het goed begrijp was de Gezondheidsdienst voor Dieren dus reeds in 2008/2009 bekend dat 80% van de varkens MRSA-drager is.

  Waarom horen we hier nú pas van?

 • no-profile-image

  antibioticasyndicaat

  Waarom lees ik alleen in het AGD over dit schrikbarende percentage van meer dan 90% MRSA besmette varkens?

  Waarom meldt de heer de Wolf / de Gezondheidsdienst voor Dieren dit bijvoorbeeld niet aan de NOS?

  Waarom staat dit nog niet op de site van het RIVM?

  Lijkt me nogal relevant voor de volksgezondheid.

  Zoals u bekend zal zijn is, kan MRSA overgedragen worden via de lucht, "Skin to skin"-contact, en materialen als handdoeken.

  Dat betekent namelijk dat zelfs handen schudden met varkensboeren al een risico op MRSA-dragerschap betekent.

  In de VS sterven meer mensen aan MRSA dan aan HIV/Aids.
  MRSA-huidinfecties waren in 2009 reeds de 7e opname-indicatie voor kinderen.

  Ik vind de mentaliteit die spreekt reactie van dierenarts van der Wolf op dit schrikbarende feit dat zo goed als ALLE varkens MRSA-besmet zijn dan ook eigenlijk nog verontrustender.

  Alle varkens MRSA besmet: dat is toch absoluut niet acceptabel?

  Heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren dan nog niet genoeg geleerd van het Q-koortsdrama?

Of registreer je om te kunnen reageren.