Varkenshouderij

Nieuws

Delhaize betaalt bedrag aan varkenshouders

Leuven – Het Belgische supermarktbedrijf Delhaize gaat naar alle waarschijnlijkheid een bedrag ineens uitkeren aan de Vlaamse varkenshouders. Dat zegt Luc van Dommelen van de varkenscommissie van het Algemeen Boerensyndicaat. Hij spreekt namens ABS en Boerenbond. Bij Delhaize was nog geen reactie verkrijgbaar.

Boerenbond en ABS hebben gesproken met Delhaize over een verdere invulling van het akkoorddat ze vorige week afspraken nadat commotie ontstond over kortingen die het supermarktbedrijf bedongen had bij haar varkensvleesleveranciers.

De boerenorganisaties gaan de komende week inventariseren welke bedrijven in aanmerking komen voor een uitkering. Dat zullen de bedrijven zijn met zeugen, zegt Van Dommelen, omdat daar de nood het hoogst is momenteel. De grootte van het bedrag zal per bedrijf hooguit enkele honderden euro’s zijn, schat hij in. Op 22 augustus willen de partijen definitieve afspraken maken.

Delhaize heeft verder volgens Van Dommelen in de gesprekken toegezegd om binnen de levensmiddelenkoepel Comeos de problematiek van de margeverdeling binnen de keten verder aan te kaarten en op zoek te willen naar oplossingen voor de huidige onevenwichtige margeverdeling. ”Wij denken dat Delhaize echt werk wil maken van een structurele oplossing voor dit soort problemen binnen Comeos”, zegt Van Dommelen. ”Ze zijn bevreesd voor imagoschade en negatieve publiciteit en houden niet van acties voor hun poorten. Wij willen er ook op toezien dat de afspraken worden nagekomen. Als dat niet gebeurt sluiten wij acties niet uit.”

Een derde partij, de Vereniging van varkenshouders Veva, is het niet eens met de afspraken die ABS, Boerenbond en Delhaize hebben gemaakt. De vakbond voert vandaag actie bij het vleesdistributiecentrum van Delhaize in Zellik. De Veva eist dat Delhaize de kortingen terugdraait en het volle pond blijft betalen aan de varkensvleesleveranciers.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.