Varkenshouderij

Nieuws

CVI blijft enige lab voor klassieke varkenspest

Zoetermeer – Het CVI in Lelystad blijft hoogstwaarschijnlijk het enige lab dat de bloedmonsters van varkensbedrijven regelmatig onderzoekt op klassieke varkenspest (KVP). Dat blijkt uit een ontwerpvoorstel waarover de commissie varkenshouderij van het PVV zich dinsdag moet uitspreken.

Het PVV heeft de mogelijkheden en consequenties onderzocht van marktwerking met betrekking tot het uitvoeren van de varkenspestanalyses. Het PVV streeft ernaar om de tarieven voor het onderzoek van de bloedmonsters zo laag mogelijk te houden. De crisisparaatheid van het CVI moet in stand blijven en de kosten van het in standhouden van die crisisparaatheid van het CVI moeten voor rekening komen van alle belanghebbenden. Dat zijn in dit geval de overheid en alle sectoren van het bedrijfsleven.

De KVP-analyse is voor het CVI erg belangrijk. Het is voor het instituut de enige grote monsterstroom op basis waarvan het zijn crisisparaatheid kan onderhouden. Marktwerking, waarbij een deel, of misschien wel alle KVP-monsters in andere laboratoria worden onderzocht zou dit streven naar crisisparaatheid kunnen doorkruisen.

Het voorstel van het PVV dat in samenwerking met het ministerie is ontwikkeld laat de introductie van marktwerking voor het onderzoek aan de bloedmonsters los. De hogere kosten die dit tot gevolg heeft worden echter niet meer doorbelast via de tarieven aan de varkenshouderij. De kosten worden opgebracht door het diergezondheidsfonds en komen zo op 50-50-basis ten laste van overheid en bedrijfsleven. Binnen het bedrijfsleven worden de kosten doorbelast aan alle belanghebbende sectoren.

Of registreer je om te kunnen reageren.