Varkenshouderij

Nieuws

Tuchtgerecht legt varkenshouders boetes op

Zoetermeer – Het Tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees heeft in zes zaken boetes opgelegd vanwege overtredingen van de Verordening Varkensleveringen (VVL).

Vijf zaken hadden betrekking op vermeerderaars met een B-status die het maximum aantal toegestane afvoeradressen hadden overschreden. Een vermeerderaar met de B-status mag per zes weken aan maximaal zes vleesvarkenshouders met een D-status biggen afleveren, maar per vier maanden slechts aan maximaal 12 vleesvarkenshouders met een D-status.

Drie vermeerderaars hadden meer dan zes vleesvarkenshouders beleverd in een periode van zes weken. Twee vermeerderaars hadden zowel meer dan zes vleesvarkenshouders beleverd in een periode van zes weken en ook nog eens meer dan 12 vleesvarkenshouders in vier maanden.

De zesde zaak had betrekking op een B-bedrijf die dieren had afgevoerd naar een ander B-bedrijf. Dit is voor een B-bedrijf niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging of beëindiging van de zeugentak kan dit worden toegestaan, maar hiervoor dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het Productschap.

Het Tuchtgerecht heeft boetes opgelegd tussen de 500 en 1000 euro. Bij het toekennen van de boetes heeft het Tuchtgerecht geoordeeld dat bovenstaande varkenshouders een risico nemen voor de varkenssector in Nederland. Door varkens aan- of af te voeren in strijd met de voorschriften van de verordening wordt het risico van verspreiding van besmettelijke dierziekten vergroot, volgens het Tuchtgerecht.

Bij het aanvragen van een transport worden veehouders gewaarschuwd als het transport niet is toegestaan. Er staat dan in een grote balk op het transportdocument dat de veehouder met dat transport in overtreding bent.

Of registreer je om te kunnen reageren.