Varkenshouderij

Nieuws 4 reacties

Afzet mest bij waterschappen optie voor toekomst

Amersfoort – Regionale samenwerking tussen de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap en de varkenssector kan een optie zijn voor het verwerken van mest. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek, gefinancierd door de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

Een voordeel voor de varkenssector zou zijn om de ‘overcapaciteit’ mest (fracties) te verwerken op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi), waardoor de kosten voor mestafzet zouden kunnen dalen. Daarnaast zou synergie tussen de twee sectoren ook kunnen leiden tot een effectievere behandeling van stikstof en fosfor en mogelijk kunnen leiden tot een economisch rendabele terugwinning van stikstof (N) en fosfor (P). Ook kan door mestvergisting energie worden geproduceerd om rwzi’s energieneutraler te maken.

De onderzoekers geven aan dat uit modelberekeningen blijkt dat het goed mogelijk lijkt om permeaat uit varkensmest op de rwzi in Veenendaal te verwerken. Voor de varkenshouders/mestverwerkers die het permeaat produceren kost lozing op het riool omgerekend 2,25 euro per kubieke meter permeaat aan zuiveringsheffing. Door lozing op het riool kunnen varkenshouders mogelijk besparen op opslag en transport van het permeaat.

Uit de modelberekening voor rwzi Venlo en rwzi Tilburg-Noord (met name op het gebied van drijfmestvergisting) blijkt dat de kosten op dit moment nog te hoog zijn om het voor beide partijen financieel aantrekkelijk te maken.

De onderzoekers benadrukken dat dit haalbaarheidsonderzoek een momentopname is. Verwacht wordt dat de markt voor mestafzet de komende jaren in beweging komt als gevolg van veranderende regelgeving. Hiermee kan de mestverwerking op de rwzi ook gunstiger worden.

Laatste reacties

 • Ineke1

  Minder intensief = minder mest (overschot) dat lijkt me voor alles beter. Net als in Butan die gaan alleen nog biologische landbouw bedrijven, dat zouden wij met onze betere mogelijkheden ook moeten doen, en dan de echte prijs voor het product gaan betalen. Zodat het systeem niet nog zieker wordt.

 • joannes

  Nou Ineke1 dan moet je je toch eens verdiepen in de agro! Minder intensief betekent niet 1 op 1 minder mest. De huishonden en katten mesten ook en de minder efficient groeiende huisdieren voor consumptie mesten dus per kilogram vlees, het eind product, meer. En.... daarbij is mest geen overschot in de agro! Het is weer een grondstof! Het probleem is dat er op bepaalde locaties teveel mest is naar dat het als grondstof voor een volgende gras, graan of maisoogst gebruikt kan worden. Daarvoor moet het getransporteerd en verhandeld worden wat moeizaam gaat ivm de complexe regelingen. Het wordt tijd dat Politieke Partijen en Aktie groepen ook de juiste informatie geven wanneer ze iets willen afdwingen. Ze bespelen de publieke viool en hopen dat de waarheid bedekt blijft onder het gecreeërde vooroordeel. Mijn vader zij altijd geloof niemand op zijn of haar blauwe ogen en dat geld ook voor Marianne Thieme, al zijn die meer groen dan blauw!

 • John*

  ineke, biologisch boeren is pas biologisch als jij bij de biologische boer op de akker gaat pissen en scheiten. kringlopen compleet maken noemen ze dat. maar nu gaat jouw mest naar rwzi waar de mest omgezet wordt in stikstof naar de lucht, slib en rivierwater. daarna haalt de kunstmestfabriek deze stikstof met een energierovend proces weer uit de lucht zodat deze weer op het land gestrooid kan worden. Als alle varkens die we nu in nederland hebben op de biologische manier gehouden worden wordt het mest overschot 20% groter. voor een kilo bio vlees is 20% meer voer nodig en zodoende krijgen we ook 20% meer mest.

 • joannes

  Redactie, Waarom worden er op de foto varkens in Chineese boxen getoond en geen Nederlandse Groepshuisvesting of een Riool zuiverings installatie? We moeten het Imago realistisch houden toch.....!

Of registreer je om te kunnen reageren.