Varkenshouderij

Nieuws 205 x bekeken

Rechter vindt milieurapport niet nodig

Den Haag - De Raad van State zegt dat de gemeente Bergen Op Zoom terecht een revisievergunning heeft gegeven voor een varkensbedrijf.

Omwonenden maakten bezwaar tegen de vergunning, omdat zij vinden dat een milieu-effecrapport zou moeten worden opgesteld. Het gemeentebestuur vond dat niet nodig, bij de beoordeling van de vergunningaanvraag in 2010. Het college van burgemeester en wethouders keek bij de beoordeling ondermeer naar de effecten op het nabijgelegen beschermde gebied De Heide en het Natura 2000 gebied Brabantse wal, dat op ongeveer 1.750 meter afstand van het bedrijf ligt.

De discussie spitste zich toe op een deel van het bedrijf waar volgens de bezwaarmakers meer dan 2.000 mestvarkens worden gehouden. Volgens de aanvraag gaat het om 1.900 vleesvarkens, 260 biggen en 144 opfokzeugen.

De bezwaarmakers suggereren dat de ondernemer de 2.000 vleesvarkensgrens heeft omzeild door de stal op papier deels in te richten voor zeugen en biggen. In werkelijkheid zou de stal groter zijn dan 2.000 varkens, waardoor een MER-rapport verplicht zou zijn. De rechter zegt dat de gemeente terecht is uitgegaan van de vergunningaanvraag en wijst de bezwaren af.

Of registreer je om te kunnen reageren.