Varkenshouderij

Nieuws 193 x bekeken

Gebruik van emissie-arme huisvestingssystemen neemt toe

Voorburg – Meer dan 50 procent van de varkens was in 2010 gehuisvest in een emissie-arme stal.

Ten opzichte van 2008 is dat een stijging van 10 procentpunten. Dat meldt het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van gegevens uit de landbouwtellingen.

Ook het aantal vleeskuikens dat wordt gehuisvest in een emissiearme stal is verdubbeld ten opzichte van 2008. Leghennen zitten voor ruim 80 procent in emissiearme huisvesting. Het gaat bij de leghennen echter nog wel voor een groot deel om emissiearme kooisystemen. Zoals bekend moeten legkippen vanaf volgend jaar worden gehuisvest in alternatieve huisvestingssystemen.

Bekeken op bedrijfsniveau blijkt volgens het CBS dat bijna 50 procent van de bedrijven met zeugen en/of gespeende biggen in 2010 uitsluitend over traditionele niet emissiearme huisvesting beschikte. Voor vleesvarkenbedrijven is dit percentage zelfs 65 procent. De overige bedrijven beschikken geheel of gedeeltelijk over emissie-arme stallen. Ongeveer tweederde van de varkens zit op bedrijven met geheel of gedeeltelijk emissiearme huisvesting.

In de pluimveesectoren had ongeveer de helft van de bedrijven met leghennen en tweederde van de bedrijven met vleeskuikens of ouderdieren in 2010 uitsluitend traditionele niet emissiearme huisvesting. De overige bedrijven hadden geheel of gedeeltelijk emissiearme huisvesting.

Of registreer je om te kunnen reageren.