Varkenshouderij

Nieuws 189 x bekeken

Bleker: DGF-plafond blijft 26 miljoen euro

Nijkerk – Staatssecretaris Henk Bleker is niet van zins de bijdrage die de varkenshouderij bijeen moet brengen voor het Diergezondheidsfonds te verlagen tot 19 miljoen euro.

Dat heeft hij meegedeeld in een brief aan het Productschap Vee en Vlees (PVV).

In een brief aan het PVV meldt staatssecretaris Henk Bleker dat hij bezig is te komen tot wijziging van de afspraken in Benelux-verband die door betrokken provincies en instanties worden gezien als obstakel om te komen tot bejaging buiten de leefgebieden van de wilde zwijnen, te wijzigen. Verder stelt Bleker dat het aan de provincies is om te besluiten tot wijziging, uitbreiding of aanwijzing van nieuwe leefgebieden voor wilde zwijnen. Daarmee ligt het buiten de invloedsfeer van het Rijk en kan er geen koppeling worden gelegd naar de hoogte van de DGF-bijdrage van het rijk.

Het productschap zal waarschijnlijk geen genoegen nemen met dit antwoord van de staatssecretaris, meldt LLTB-voorman Mark Tijssen, naar aanleiding van de vergadering van de commissie varkenshouderij waarin een en ander aan de orde kwam.

In het convenant Diergezondheidsfonds dat vorig jaar is afgesloten is afgesproken dat de staatssecretaris zich maximaal zou inspannen om het nulstandsbeleid voor wilde zwijnen buiten de twee toegestane leefgebieden (Veluwe en Meinweg) te handhaven. Als de minister in gebreke zou blijven, zou het plafond verlaagd worden tot 19 miljoen euro.

Het PVV vindt dat er meer van de overheid verwacht mag worden en vindt daarom dat het plafond op 19 miljoen euro moet worden gesteld. Het PVV heeft in een brief aan de staatssecretaris onder meer gewezen op de problemen rond het al genoemde Benelux-verdrag, maar ook op de rijksdiensten waaronder Staatsbosbeheer die er volgens het PVV een eigen visie op nahouden als het om de wilde zwijnen gaat. Ook bestaat er, aldus het PVV, in diverse overheidslagen de wens het aantal leefgebieden voor wilde zwijnen juist uit te breiden, met als argument dat de nulstand toch niet te hanteren valt.

Handhaving van de nulstand is in de ogen van de varkenssector van groot belang uit oogpunt van de risico’s op insleep van varkenspest, Afrikaanse varkenspest of andere ziekten.

Of registreer je om te kunnen reageren.