Varkenshouderij

Nieuws 299 x bekeken

NVV en LTO Nederland eens over aanpak mestdossiers

Barneveld / Den Haag - De Nederlandse Varkenshoudersvakbond NVV en LTO vakgroep varkenshouderij zijn het eens over de aanpak van het mineralenbeleid. Mestverwerking speelt daarin een centrale rol.

Ook pleiten ze in hun gezamenlijke puntenplan voor het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn voor afschaffen van de scheiding tussen kunstmest en dierlijke mest.
“De strikte scheiding tussen kunstmest en dierlijke mest draagt niet bij aan een beter milieu”, aldus LTO en NVV. Ze pleiten het mineralengebruik af te laten hangen van de werking van de mest en gebruik te maken van een totale stikstofgebruiksnorm.

De belangenorganisaties roepen op tot wettelijke basis waarin geregeld wordt dat bedrijven met een mineralenoverschot verplicht worden tot mestverwerking. Deze verplichting moet volgens de varkenshouderij gefaseerd ingevoerd worden per regio en per doelstelling per regio. LTO en NVV willen dierrechten koppelen aan mestverwerking, zodat het geld dat wordt uitgegeven aan rechten geïnvesteerd kan worden in mestverwerking. Daarnaast pleiten NVV en LTO voor ondersteuning van de overheid bij de ontwikkeling en productie van kunstmestvervangers en bodemverbeteraars. De organisaties vragen om 100.000 hectare (5 procent van het totale areaal landbouwgrond) per 2012 aan te wijzen als experimenteerruimte met be- en verwerkte mest, omdat definitieve beleidswijzigingen in EU-verband pas in 2014 kunnen worden doorgevoerd. “Het gaat hierbij niet alleen om mineralenconcentraat, dat nu in een pilot wordt toegestaan, maar ook om andere vormen van bewerkte mest”, zegt Mark Heijmans van ZLTO.

De organisaties vinden bovendien dat een aantal Europese milieurichtlijnen, waaronder de nitraatrichtlijn, verouderd zijn, waardoor ze ingetrokken zouden kunnen worden.

LTO en NVV zijn ook voor praktische mestexportmaatregelen en een goede verspreiding van kennis op het gebied van mestverwerking en mestbewerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.