Varkenshouderij

Nieuws

LEI: nog veel te verbeteren in productiviteit varkens

Wageningen – Als de wereldwijde varkensstapel even efficiënt zou produceren als de Nederlandse varkensstapel, zouden er wereldwijd slechts 528 miljoen varkens gehouden hoeven worden in plaats van de 941 miljoen varkens die er nu volgens FAO-statistieken worden gehouden.

Het verschil is 40 procent. Dat schrijft LEI-medewerker Robert Hoste in een artikel voor LEI-actueel. De wereldwijde productie van varkensvlees was volgens FAO-cijfers in 2009 106 miljoen ton karkasgewicht. Nederlandse slachtvarkens worden geslacht op 92 kilo slachtgewicht. Er zijn dan 1,15 miljard slachtvarkens nodig voor het benodigde volume van 106 miljoen ton karkasgewicht. Een Nederlandse zeug produceert 26 slachtvarkens per jaar. Er zijn dan 44 miljoen zeugen nodig om het totale karkasgewicht van 106 miljoen ton te produceren. Bij een normale productiviteit op een Nederlands gesloten bedrijf is er één zeug op een totaal van 12 varkens (zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens). Uitgaand van die vuistregel berekent Hoste dat er dan in een varkensstapel van in totaal 528 miljoen varkens in de wereld nodig zijn voor de wereldproductie van 106 miljoen ton karkasgewicht, uitgaand van het slachtgewicht van 92 kilo. De FAO-cijfers geven aan dat er in 2009 wereldwijd 941 miljoen varkens waren. Dat is 40 procent meer dan de berekende aantallen op basis van de Nederlandse productiviteitscijfers.

Of registreer je om te kunnen reageren.