Varkenshouderij

Nieuws 585 x bekeken

Export varkensmest bijna gehalveerd in volume

Assen - De export van varkensmest is in 2010 met 45 procent gedaald ten opzichte van 2009.

Dat blijkt uit cijfers van Dienst Regelingen. In totaal werd in 2010 388.267 ton varkensmest geëxporteerd, met daarin 3,2 miljoen kilo fosfaat en 4,3 miljoen kilo stikstof. In 2009 werd nog 4 miljoen kilo fosfaat uit varkensmest geëxporteerd. De daling in hoeveelheid fosfaat is met 19 procent minder sterk dan het totale volume. Dat komt met name doordat er veel dikke fractie van varkensmest wordt geëxporteerd.

België heeft Duitsland vervangen als belangrijkste afzetgebied voor varkensdrijfmest. Naar België werd 1,7 miljoen kilo fosfaat geëxporteerd, een toename van 43 procent ten opzichte van 2009. De export naar Duitsland werd meer dan gehalveerd naar 1,5 miljoen kilo fosfaat. Naar België wordt hoofdzakelijk dikke fractie varkensmest vervoerd, terwijl naar Duitsland drijfmest werd afgezet. De daling van de mestexport naar Duitsland wordt deels veroorzaakt door de marktsituatie. Kunstmestprijzen waren relatief laag, waardoor Duitse akkerbouwers minder belangstelling hadden om dierlijke mest uit Nederland te ontvangen.

De nieuwe aangescherpte regels van de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen, waarbij dierlijke mest alleen na druksterilisatie geëxporteerd mag worden, heeft nog weinig effect op de exportcijfers van 2010 gehad. De nieuwe regelgeving werd ingesteld aan het einde van het teeltseizoen, toen er vrijwel geen mest meer werd geëxporteerd.

De totale export van dierlijke mest daalde in 2010 met 13 procent naar 2,1 miljoen ton. Daarmee werd 25,8 miljoen kilo fosfaat en 33,2 miljoen kilo stikstof buiten de Nederlandse landbouw afgezet. In 2008 was dit nog 30,5 miljoen kilo fosfaat.

De export van pluimveemest daalde in 2010 5 procent naar 14,5 miljoen kilo fosfaat. De export van mengmest steeg met 24 procent naar 5,1 miljoen kilo fosfaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.