Varkenshouderij

Nieuws

Dierenarts beboet voor overmatig voorschrijven antibiotica

Den Haag - Een dierenarts heeft van het veterinair tuchtcollege een boete opgelegd gekregen van 1.000 euro waarvan 750 voorwaardelijk wegens het roekeloos voorschrijven van antibiotica.

De dierenarts werd verweten dat hij op een varkensbedrijf structureel zonder voldoende voorafgaand onderzoek gemedicineerd voer en antibiotica heeft voorgeschreven. De dierenarts zou ook te weinig hebben ondernomen om naar een oplossing te zoeken om het hoge antibioticagebruik te verminderen.

De zaak kwam aan het licht door onderzoek van de Algemene Inspectiedienst (AID). in het kader van het project ‘gemedicineerd voer’. Hierbij werd onderzoek gedaan naar de mate waarin dierenartsen gemedicineerd voer voorschreven.

Op het betreffende bedrijf werden in 2007 6.000 tot 7.000 varkens gehouden. In de onderzoeksperiode, waarin de betreffende dierenarts bij het bedrijf betrokken was, werd in totaal 223 partijen van in totaal 1.839.000 kilo gemedicineerd voer geleverd. Er werd 30 kilo gemedicineerd voer per varken verstrekt. Op basis van berekeningen van de AID gaat het om 30 dagdoseringen per dier per jaar. De veehouder verklaarde dat de varkens vrijwel de gehele opfokperiode gemedicineerd voer kregen.

De dierenarts verklaarde dat het medicinaal voer nodig was om aanhoudende ernstige ziekteverschijnselen en hoge uitval tegen te gaan. Deze verschijnselen waren vooral het gevolg van slechte en verouderde huisvesting.

De dierenarts zegt in zijn verweer de veehouder te hebben gewezen op de noodzaak van nieuwbouw en het bestrijden van muizen in de stal. Ook zegt de dierenarts de veehouder te hebben geadviseerd niet meer dubbel op te leggen en het bij elkaar zetten van varkens van dezelfde leeftijd. De rechter oordeelt op basis van verklaringen van anderen en dierenartsdocumenten dat de dierenarts de veehouderij niet voldoende heeft gewezen op het feit dat het houden van dieren op deze onhygiënische en ziekmakende wijze onverantwoord is ten opzichte van van de dieren en de volksgezond.

De varkenshouder heeft het bedrijf in 2009 beëindigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.