Varkenshouderij

Nieuws

Britse varkenshouder heeft er weinig vertrouwen in

Londen – Niet meer dan één op de drie Britse varkenshouders heeft nog vertrouwen in de toekomst.

Een jaar geleden gold dat nog voor bijna de helft van de varkenshouders in het land. Bijna negen op de tien is ook pessimistischer gestemd dan een jaar geleden. De zogenaamde ’vertrouwenindex’ staat nu op 30,2, het laagste peil sinds het varkensschap BPEX dit bijhoudt.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van BPEX naar de stand van zaken in de varkenshouderij. Het onderzoek is door niet meer dan 153 ondervraagden ingevuld en geeft dus een beperkt representatief beeld maar toont wel de heersende tendensen in de sector aan, denkt het schap. Uit de enquête blijkt onder meer dat iets minder dan een kwart van de varkenshouders dit jaar nog denkt te investeren terwijl dat vorig jaar nog op 36 procent en in het topjaar 2008 nog op 65 procent lag. Verder denkt de meerderheid van de ondervraagden dat er in de concurrentiepositie tegenover andere Europese landen het laatste jaar weinig is veranderd.

”Ons onderzoek onderstreept de crisis in de varkenshouderij door de toenemende kloof tussen de varkensprijzen en de productiekosten. De wisselvalligheid in de voerprijzen zal waarschijnlijk zeker de rest van dit jaar aanhouden en daarom zal er iets moeten veranderen in de houding en het gedrag binnen de productketen om het vertrouwen onder de varkenshouders terug te doen keren,” stelt Andrew Knowles, hoofd communicatie bij B PEX.

Of registreer je om te kunnen reageren.