Varkenshouderij

Nieuws 166 x bekeken 4 reacties

Brabants burgerinitiatief wil provinciale enquête reconstructie

Den Bosch – Het Burgerinitiatief Megastallen-Nee pleit voor een provinciale enquête (waarbij getuigen onder ede kunnen worden gehoord) naar de gang van zaken rond de reconstructie van het Brabantse platteland.

Aanleiding is de uitzending van Zembla afgelopen zaterdag, ‘Het stinkt in Brabant’.
In die uitzending beschuldigde de voormalige en nu Boekelse wethouder Van de Loo een toenmalige ambtenaar van de gemeente Oirschot er van gevoelige informatie te hebben gelekt via een eigen adviesbureau naar boeren en hun adviseurs. Volgens het Burgerinitiatief zijn er in Brabant veel meer zaken gebeurd in verband met de uitvoering van de reconstructie die het daglicht niet kunnen verdragen.

In een verklaring op de eigen website stelt het Burgerinitiatief dat er van een evenwichtige afweging van belangen nooit sprake is geweest bij de uitvoering van de reconstructiewet en de reconstructieplannen. “Vanaf het begin van de uitvoering van de plannen heeft de ZLTO een dominerende rol gespeeld. Er ontstond de indruk dat met name de CDA-bestuurders volkomen onderhorig waren aan de dictaten van de ZLTO”, aldus de actiegroep.

Het burgerinitiatief vindt verder dat er gedurende de enquèteperiode geen enkele vergunning voor uitbreiding of nieuwbouw van intensieve veehouderijbedrijven mag worden verleend.
Een woordvoerder van de ZLTO wijst er op dat er al een rapport is van Royal Haskoning waarin de gang van zaken rond de reconstructie wordt geëvalueerd. “Wij willen best doorpraten over de rol van de ZLTO bij de ontwikkeling van de reconstructieplannen en de uitvoering er van. Maar als de doelstelling is om vast te stellen dat ZLTO en het agrarisch bedrijfsleven de dienst uitmaken op het platteland, dan passen we daar voor. We hebben uit het proces geleerd dat we nog beter moeten communiceren met de omgeving. Daarin zijn we tekort geschoten tijdens het reconstructieproces.”

Een woordvoerder van de provincie meldt dat het idee van een provinciale enquête op dit ogenblik niet hoog op de agenda staat. “We zijn druk met de bestuurlijke onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college.”

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hoe draai je de belangrijke agrarischesector de nek om?
  De reconstructie is ergens in de boven kamertje bekonkelt. Vooral de natuur en milieuorganisaties hebben er een dikke vinger in gehad. Er zijn bewust belangrijke organisaties er buiten gelaten. Deze waren tegen de reconstructie omdat ze het grote probleem aan zagen komen. Veel grote varkensbedrijven op een hoop ( LOG) duwen is slecht voor de dieren en de bewoners. Het risico is te groot, daar moet je niet aan beginnen. Als de bedrijven die gunstig liggen, voldoende uit kunnen breiden, zijn er voldoende lokaties. Men houd ze verspreid over het buitengebied,dit is gustig, men is flexiebel zodat men makkelijk kan in spelen op veranderingen..
  De schadelijkheid voor de natuur geeft bedenkingen. Men kan er ook anders overdenken. Hoe schadelijk is natuur voor de volksgezondheid? In elk geval is de vraag, is het verantwoord om met zulke onderbouwing die zo wankel is zo een peper dure reconstructie kunt door duwen! Hier zijn alleen maar verliezers!

 • no-profile-image

  boereninitiatief

  Het wordt tijd dat de omhooggevallen trutjes van het burgerinitief het platteland verlaten en lekker in de stad gaan wonen. Zij wonen in het buitengebied in voormalige boerderijtjes met een agrarische bestemming waar zij dus officieel niet mogen wonen. Zij zijn degenen die de wet overtreden en niet de boeren in de omgeving die willen uitbreiden binnen de mogelijkheden van de wet. Opzouten dus!

 • no-profile-image

  Last van lange teentjes katja? Met burgers op het platteland is op zich niks mis mee als ze zich aanpassen en volgens de wet gedragen wat niet altijd gebeurd, dit geldt overigens ook voor de boeren natuurlijk. Verder is het zo dat boerderijtjes zonder agrarisch bedrijfsvoering in een landbouwontwikkelingsgebied sowieso een agrarische bestemming hebben. Zou nogal wat zijn als er een boer stopt en vervolgens komt er een burger te wonen dat dan de bestemming veranderd zodat de buren ineens op slot komen te zitten. Maar deze materie is te ingewikkeld voor leken. Dus Katja doe je best, maar waarschijnlijk lukt het je niet om de juiste feiten en regelgeving van het buitengebied onder de knie te krijgen. Mocht het toch lukken dan kunnen we wellicht een discussie op niveau voeren.

 • no-profile-image

  martien

  als de reconstructie op de schop moet moeten we dan ook niet de extensiveringsgebieden opnieuw onder de loep nemen

Of registreer je om te kunnen reageren.