Varkenshouderij

Nieuws

Varkenshouders positief over verlagen antibiotica

Bijna de helft, 47 procent van de varkenshouders in het Boerderij-lezerspanel, zegt er in te gaan slagen om dit jaar 20 procent minder antibiotica te gebruiken dan in 2009.

Ruim eenderde houdt een slag om de arm en 18 procent denkt dat de eis van het ministerie onhaalbaar is. Er reageerden 72 varkenshouders. De steekproef is te beschouwen als een goede weergave van de hele sector.

Onder 61 procent van de respondenten leeft de overtuiging dat antibiotica terughoudender ingezet moeten worden. Drie procent slechts trekt zich niets van de discussie aan. Iets meer dan een derde vindt dat antibiotica gewoon nodig zijn om varkens te behandelen en wil het gebruik niet verlagen.

Een meerderheid van 60 procent van de ondervraagden zegt stapsgewijs het antibiotica te willen verlagen. Zij bekijken het van geval tot geval hoe het gebruik omlaag kan. 29 procent heeft gekozen voor een totaalaanpak uitgaande van het bedrijfsgezondheidsplan. 8 procent heeft geen flauw idee hoe het gebruik omlaag kan.

Van de ondervraagden zegt 38 procent al te voldoen aan de doelstelling van het ministerie, 50 procent is begonnen of zegt te beginnen en 9 procent begint er niet aan.

Of registreer je om te kunnen reageren.