Varkenshouderij

Nieuws 215 x bekeken

PVV-bestuur stemt in met uitstel classificatie

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft ingestemd met drie maanden uitstel van invoering van een nieuw classificatiesysteem en eraan gekoppeld landelijk uitbetalingsschema.

De komende drie maanden worden nadere parallelmetingen met beide systemen (het oude HGP-systeem en het nieuwe CGM-systeem) uitgevoerd. Op basis daarvan wordt er een nieuwe regressieformule opgesteld en gevalideerd voor de berekening van het magervetpercentage van de varkens.

Het besluit tot uitstel werd niet unaniem genomen. NVV'er Jaco Geurts, die Wyno Zwanenburg verving, stemde namens zijn organisatie tegen. Piet Thijsse, vertegenwoordiger namens de Bond van Veehandelaren, onthield zich van stemming.

Het is de tweede keer dat de invoering van nieuwe classificatieapparatuur wordt uitgesteld. In september werd besloten de invoering, die oorspronkelijk stond gepland voor 1 oktober, uit te stellen met drie maanden.

Volgens COV-voorzitter Jos Goebbels is in de afgelopen drie maanden gebleken dat de eerder opgestelde regressieformule niet voldoet. Goebbels: "Het is gebleken dat er veel meer variatie in de Nederlandse varkens zit dan we dachten". Volgens Goebbels is alles erop gericht het nieuwe systeem op een zorgvuldige manier in te voeren. Het staat echter wel vast dat de invoering gepaard zal gaan met de nodige veranderingen en ruis.

Het Productschap moet voor het uitstel toestemming vragen aan Brussel. PVV-voorzitter Steven Lak verwacht dat een melding van het uitstel voldoende is en verwacht geen verdere problemen. Comore, de instelling die de classificatie in de slachterijen uitvoert, verwacht dat het op zijn laatste benen lopende HGP-systeem nog meegaat tot begin april.
Jaco Geurts wilde niet verder gaan dan een uitstel van een maand. Hij vindt dat de slachterijen de zaken te lang op hun beloop hebben gelaten en stelt dat de NVV hiervoor al begin dit jaar heeft gewaarschuwd. ”Hoe je het wendt of keert, de extra kosten die zijn gemoeid met dit uitstel komen op het bordje van de varkenshouders terecht.”

Siem Korver, bestuurslid namens de COV en werkzaam bij Vion, wijst erop dat alles erop is gericht een zo zorgvuldig mogelijke invoering van het nieuwe systeem te waarborgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.