Varkenshouderij

Nieuws

Volume mestopslag op veebedrijven sterk gegroeid

Den Haag – Het volume van de mestopslag per veebedrijf is sinds 1993 ruim verdubbeld.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. 95 procent van de melkvee- en varkensbedrijven beschikt over opslagcapaciteit voor drijfmest voor een periode van zes maanden of langer. Zo’n 60 procent van de varkensbedrijven beschikt over een opslagcapaciteit van tien maanden of langer. Met deze opslagcapaciteit voldoen de bedrijven aan de voorwaarden van Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, dat een opslagcapaciteit voorschrijft voor de periode september tot en met februari.

De verdubbeling van de mestopslagcapaciteit sinds 1993 is niet alleen een gevolg van het genoemde Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, maar ook van de steeds grotere veestapels per bedrijf. Melkvee staat bovendien langer op stal tegenwoordig. Gemiddeld beschikken melkveebedrijven nu over een opslagcapaciteit van 1.900 kubieke meter. In 1993 bedroeg het gemiddelde volume 8.900 kubieke meter. Op varkensbedrijven groeide het gemiddelde volume van 1.000 kubieke meter naar 2.200 kubieke meter.

Of registreer je om te kunnen reageren.