Varkenshouderij

Nieuws

Varkenshouders afwachtend over PRRS-project

Zoetermeer – Varkenshouders in Noord-Nederland hebben weinig belangstelling voor deelname aan een praktijkproef ’beheersing PRRS’.

Dat heeft de werkgroep PRRS gerapporteerd aan de Commissie Varkenshouderij van het Productschap Vee en Vlees. Er wordt nu een ultieme poging gedaan om voldoende varkenshouders te motiveren. Binnen twee weken moet duidelijk zijn of er zo’n veertig bedrijven in een voldoende aaneengesloten gebied mee willen doen, meldt PVV-secretaris Jos Jongerius.

Het doel van het PRRS-proefproject is onderzoeken in hoeverre de ziekte PRRS (abortus blauw) is te beheersen en buiten de deur is te houden. Het proefproject moet ongeveer vier jaar duren. Afhankelijk van de resultaten zal er verder worden gegaan met een landelijke aanpak.

Een eerste inventarisatie onder 146 bedrijven in de provincie Friesland, de Noordoostpolder, het bovenste stukje van de kop van Overijssel, een smalle strook van Drenthe langs de grens met Friesland en een stukje West-Groningen, leverde slechts negen positieve reacties op. Hierbij gaat het om 21 UBN-nummers. In totaal kwamen er 32 reacties, waarvan 23 negatief.

De werkgroep PRRS heeft naar aanleiding van deze eerste resultaten dierenartsenpraktijken benaderd en telefonisch een nieuwe inventarisatie gehouden. Dit heeft een aantal bedrijven opgeleverd die mogelijk mee willen doen, maar eerst meer informatie willen hebben. Er komt dan ook een informatieavond over het project.

De resultaten tot nu toe zijn voor voorzitter Annechien ten Have ten Have van LTO-varkenshouderij reden om kritisch te bezien of de praktijkproef op deze manier wel doorgang moet vinden. ”We hebben gemotiveerde varkenshouders nodig die ervoor willen gaan. Het belang en de kosten van het project zijn zeer groot.” Het staat voor Ten Have overigens wel vast dat de beheersing van PRRS hoe dan ook ter hand wordt genomen.

De NVV wil de resultaten van de inspanningen om varkenshouders te motiveren afwachten, voordat er andere opties ter tafel komen. ”Het is van groot belang dat de sector stappen zet om PRRS aan te pakken”, aldus NVV-secretaris Jaco Geurts.

Of registreer je om te kunnen reageren.