Varkenshouderij

Nieuws

Kreupelheid leidt verslechtering welzijn varkens

Melle - Hoewel kreupelheid bij 10 tot 15 procent van de zeugen voorkomt, heeft het behandelen en voorkomen ervan geen prioriteit bij Vlaamse varkenshouders. En dat terwijl de pijn die met kreupelheid gepaard gaat, het welzijn van het dier schaadt en het de veehouders geld kost. Dat stellen Elena Nalon en Frank Tuyttens, onderzoekers van het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek) in het Belgische Melle.

De verwachting is dat door de per 2013 verplichte groepshuisvesting van dragende zeugen het percentage kreupele dieren zal toenemen. Het welzijn van het dier komt daardoor direct in het gedrang. Kreupelheid is pijnlijk en daarmee negatief voor het welzijn. Behalve de pijn zal het dier ook minder lopen en eten. Dat drukt de voeropname waardoor ook de prestaties van het dier onder druk komt te staan.

In groepshuisvesting zal een zachte en droge ondergrond het aantal kreupelheden beperken. Ook draagt het constant houden van zeugen in stabiele groepen bij tot minder beengebreken en een beter welzijn. Reden daarvoor is dat bij een stabiele groep weinig rangorde gevechten plaatsvinden. Iets dat wel vaak gebeurt als er steeds dieren uit de groep worden verwijderd of toegevoegd.

Vleesvarkens vertonen, afhankelijk van het stadium waarin ze kreupel worden en de mate van kreupelheid, een groeiderving van 27 tot 67 gram per dag. Kreupele zeugen hebben minder gespeende biggen. Dat komt vooral omdat ze zich met een plof laten vallen als ze gaan liggen en dat leidt tot meer doodliggen van biggen. Volgens studie naar de kosten blijkt, onder meer uit Nederlands onderzoek, dat de kosten van kreupelheid bij zeugen op probleembedrijven €29 per aanwezige zeug is, terwijl op bedrijven met weinig beenwerkproblemen de schade beperkt blijft tot 9 euro per aanwezige zeug.

Het ILVO werkt nu aan een systematiek waarbij kreupelheid in een vroeg stadium wordt herkend zodat tijdig ingrijpen mogelijk is. Het onderzoeksinstituut zoekt nog bedrijven die aan dit project willen deelnemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.