Varkenshouderij

Nieuws

Veva blijft actievoeren

Gent - De vereniging van varkenshouders, de Veva, gaat woensdag opnieuw actie voeren tegen de lage prijzen en de prijsvorming in de varkenshouderij.

Actievoerders worden opgeroepen zich te verzamelen in de buurt van de plaats Tielt. De Veva motiveert de acties door te wijzen op de huidige situatie. "De maatregelen die nu zijn genomen helpen wel om de crisis op de korte termijn aan te pakken, maar er verandert niets aan de manier van prijsvorming van de varkens", aldus de Veva. De vakbond pleit er voor om nu concreet iets te doen aan de prijsvorming, al is het eerst op Belgisch niveau.

Bij een mogelijke oplossingsrichting wil de Veva in eerste instantie het systeem van open calculatie, dat nu al in een groot deel van de keten wordt gebruikt, door trekken naar de varkenshouder. Het komt er dan op neer dat de varkenshouder de kostprijs van de dieren plus een zekere marge vergoed krijgt. Volgens Marianne Vandenberghe, secretaris van de Veva worden open calculaties al toegepast in nagenoeg alle schakels in de keten die na de varkenshouder komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.