Varkenshouderij

Nieuws 158 x bekeken

Ook in België nieuwe ketenafspraken

Brussel – Ook in België hebben ketenpartijen afgesproken de huidige crisissituatie niet te misbruiken voor eigen gewin. Dat is het resultaat van een ketenoverleg dat vanochtend heeft plaatsgevonden.

Belgische vleesdistirbiteurs en vleesverwerkers hebben toegezegd zoveel mogelijk Belgisch vlees te verwerken en dit niet te gaan vervangen door goedkoop Duits vlees. Verder roepen de ketenpartners de Europese commissie op om alle maatregelen te nemen om de schade van de dioxinecrisis in Duitsland te beperken. Tijdens de europese landbouwraad later deze maand zouden er maatregelen moeten worden afgesproken.

De afspraken komen in grote lijnen overeen met de afspraken die tijdens een crisisoverleg in Nederland zijn gemaakt tussen verschillende ketenpartijen. COV, en CBL zegden toe geen misbruik te maken van de huidige marktsituatie en er alles aan te doen de Nederlandse varkensprijs zoveel mogeijk in de benen te houden. Ook hebben deze partijen een oproep gedaan staatssecretaris Henk Bleker alles te doen in Europees verband om de gevolgen van de crisis te bestrijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.