Varkenshouderij

Nieuws

Mestmarkt is afwachtend

Doetinchem – Op de mestmarkt is het in tegenstelling tot december weer vrij rustig. Alleen als het echt niet anders kan omdat de mestputten vol zitten, wordt mest opgehaald.

Veel varkenshouders proberen de periode tot het uitrijdseizoen op 1 februari uit te zitten, waardoor er weinig aanbod is van mest. Daar komt bij dat veel varkenshouders niet de financiële middelen hebben om mest af te voeren. De mestprijzen zijn als gevolg hiervan stabiel tot dalend. ”We merken dat akkerbouwers ook begrip hebben voor de situatie en genoegen nemen met minder vergoeding voor de mest”, meldt een mestdistributeur uit het noorden van het land.

Ook distributeurs in Noord-Brabant waarschuwen dat akkerbouwers niet het onderste uit de kan moeten verwachten als het gaat om vergoeding voor het ontvangen van mest. In het begin van de winterperiode werd mest in silo’s van akkerbouwers gebracht voor 16 euro per kuub. Nu worden er geen prijsafspraken meer gemaakt, in afwachting van het uitrijseizoen dat over twee weken begint.

Het prijsniveau van varkensmest is stabiel: in Noord-Brabant en de Achterhoek moeten varkenshouders 25 euro per kuub betalen. In het midden van het land ligt het prijsniveau met 23 tot 24 euro iets lager. Het ziet er naar uit dat dit voorlopig ook zo blijft. Traditioneel zakken de prijzen als het uitrijseizoen begint. ”Maar dan moet er wel gereden kunnen worden. Nu zijn de weersomstandigheden niet best”, aldus een van de transporteurs.

De huidige situatie in de varkenshouderij, met lage prijzen en hoge voer- en mestafzetkosten zorgt voor extra fraudedruk.

Of registreer je om te kunnen reageren.