Varkenshouderij

Nieuws 25 reacties

NVV in cassatie tegen Minas-uitspraak

Barneveld – De Nederlandse Vakbond Varkenshouderij gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de uitspraak van het Haagse gerechtshof in de zaak over de Minas-naheffing over 1998 en 1999.

Het Haagse Hof stelde vorige maand de vakbond in het ongelijk in deze zaak die vooral draait om de kwaliteit van de mestmonstername waarop de naheffing werd gebaseerd. De zaak is van belang voor zo’n 700 varkenshouders die onder de paraplu van de NVV tegen de Minas-naheffing protesteren.

Ondanks dat de NVV meende te hebben aangetoond dat de monstername ondeugdelijk was, stelde het gerechtshof de vakbond in het ongelijk, met als gevolg dat de naheffingen alsnog zouden moeten worden betaald.

“Voor ons is het vrij principieel om deze zaak tot op de bodem uit te vechten”, aldus voorzitter Wyno Zwanenburg. “We zien nog steeds sterk fluctuerende monsteranalyses en onverklaarbare uitslagen. Het grondbezwaar is nog steeds het zelfde. Daarom heeft het landelijk bestuur besloten om in cassatie te gaan tegen deze uitspraak.”

De vakbond moest vóór 28 december beslissen of ze in cassatie zou gaan of niet.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Daarom is het van de gekke dat de AGD-redaktie de teksten van de twee cruciale mestfora "chauffeur met teveel kippenmest in duitsland' en 'puber verdubbeld omzet mesthandel' zonder enig overleg heeft verwijderd. Vooral Henk van der Pol heeft erg veel waardevolle informatie in die fora ingebracht, maar ook talloze andere deskundige participanten werkten mee aan deze discussies. Het is overduidelijk dat de WUR (die verantwoordelijk is voor de wetenschappelijke onderbouwing van de Minas- en huidige Mestwetgeving) ondeugdelijk werk heeft afgeleverd en dat massa's boeren volkomen ten onrechte financieel zijn en worden aangeslagen!

 • no-profile-image

  Klopt Herkauwer. In welk land worden mensen opgezadeld met heffingen en boetes van 80.000 of 100.000 euro omdat de hoeveelheid mest is geslonken en de gehaltes variëren vanwege natuurlijke processen? Dat moet wel een hoogstaand kennisland zijn. De hele wereld kijkt er vast met bewondering naar!

 • no-profile-image

  Beslist Kritische Lezer. En als die wereldburgers er dan ook nog de uitleg van Henk van der Pol bij lezen dan zullen ze in alle wereldtalen volmonding walgend uitroepen: 'Wat een shitland!'

 • no-profile-image

  Nederland is helemaal geen shitland. Jullie probleem is dat er te veel gepraat en te weinig gedaan wordt. De manier om schot in de zaak te krijgen is om een rechtszaak uit te lokken.

 • no-profile-image

  Oké Geverink, niet Nederland is een shitland maar de Nederlandse overheid en wetgeving zijn een mislukte kruising tussen drijfmest, varkensstront en pluimveedrek. Ik noem dat shit!

 • no-profile-image

  Geverink, als ik jou zo hoor heb ik het gevoel dat we weer op blz.1 beginnen terwijl we het boek al uit hebben. In de afgelopen 5 jaar hebben wij zo'n 35 rechtszaken gevoerd met verschillende gedupeerden, die allemaal zijn verloren. Rechtbanken en gerechtshoven kruipen weg achter art. 120 van de grondwet (wij mogen ons niet met de inhoud van de wet bemoeien) De Hoge Raad maakt zichzelf helemaal belachelijk door te stellen dat de mestwet voldoende nauwkeurig is en DUS niet strijdig met internationale verdragen en ook het CBb heeft zich afgelopen week aangesloten bij het leger der achterlijken. Men gaf tijdens de zitting aan geen barst van de mestwet te snappen, maar meent desondanks toch te kunnen stellen dat deze niet strijdig is met internationale verdragen. Wij weigeren al jaren mee te doen aan de mestwet; hebben daar uitgelegd dat we met 30 koeien en 30 ha land mest af zouden moeten zetten, terwijl iemand met bv. 3000 varkens en 2 ha land een berg opbouwt. Desondanks is men van mening dat meedoen voor ons GEEN gevolgen heeft. Afgewezen dus. We horen op TV politici regelmatig zeggen dat we een rechtstaat zijn en dat de rechter altijd gelijk heeft. De rechtelijke macht is kennelijk ook van mening dat de overheid altijd gelijk heeft. Zo kunnen we het spelletje nog lang volhouden natuurlijk. Herkauwer heeft gelijk: Nederland is een corrupt shitland.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, alle opponenten en door de rechter miskenden moeten zich aaneensluiten en gezamenlijk naar Alex Brennikmeijer stappen. Liefst vergezeld van Neerlands topadvocatuur. De rechterlijke macht, die samen met het OM schuldig is aan het wederrechtelijk verwoesten van tientallen of honderden onschuldige mensenlevens door jarenlange onterechte criminalisering en vrijheidsberoving, moet gedwongen worden te stoppen met het eigen ongelijk afwijzen en het zich in laffe arogantie verschuilen achter de immer bullshit uitboutende reet van Vadertje Staat! Als de Nationale Ombudsman deze zaak grondig uitzoekt en de gedupeerde partijen zich door de beste juristen terzijde laten staan, dan zal ook het meest zelfingenomen Rutte' s Rapalje bakzeil moeten halen. Wetgeving die aantoonbaar en bewijsbaar ondeugdelijk is hoort staatsrechtelijk afgeschoten te worden. Bij voorkeur met de verantwoordelijken in Parlement, Senaat en Regering erbij!

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, die zaken dienden destijds toch voor de CBB-rechter? Een lekenrechter die door LNV wordt betaald? Ook daartegen is een klacht zeer gerechtvaardigd, want rechtspraak moet deskundig en onbevooroordeeld zijn. Feitelijk had de rechtbank destijds gewraakt moeten worden. De wrakingskamer had dan de hele materie moeten uitzoeken en als dat niet deskundig en naar behoren had plaastgevonden dan had daartegen in beroep gegaan moeten kunnen worden. Want wetgeving dient onbesproken en deugdelijk te zijn. Wetgeving en Rechtsgang behoren de peilers te zijn waarop een Democratische Rechtstaat gegrondvest is. Maar we weten inmiddels allemaal op welk een schadalige wijze de horden van Jan Peter ons rechtsysteem 4 kabinneten lang hebben uitgebeend!

 • no-profile-image

  De enige weg die nog gevolgd kan worden is het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, in de hoop dat "recht" daar meer voorstelt dan hier. Minder kan in ieder geval niet. Het is in dit land serieus mogelijk om een wetgeving in te voeren die niet wetenschappelijk is onderbouwd en ook niet onderbouwd hoeft te worden en die van geen kanten klopt, hetgeen nu ook al 13 jaar lang duidelijk is geworden in de praktijk. Mensen krijgen op grond hiervan heffingen en boetes opgelegd die nergens op gebaseerd zijn tot soms meer dan een ton aan toe en anderen (vooral akkerbouwers) worden gedwongen hun bodemvruchtbaarheid naar de knoppen te helpen. Deze wet is te weerleggen met glashard rekenwerk, bewijzen uit de praktijk (ook uit rapporten van de overheid zelf), Die idiote situatie met die mediation, waarbij je een overeenkomst tekent en LNV zich vervolgens aan geen enkele afspraak houdt, Wageningen die desgevraagd laat weten dat er "niemand meer te vinden is die verstand heeft van de mestwet", getuigen die je oproept hoeven niet te verschijnen enz. enz. Alles, maar dan ook alles, wordt van tafel geveegd. Nee, onafhankelijke bestuursrechtspraak is duidelijk een paar maatjes te groot voor dit land. Bij de Nationale Ombudsman hoef je ook niet te zijn, want die gaan niet tegen wetgeving in. Je ziet, de staat heeft zich goed ingedekt om met haar criminele praktijken door te gaan.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer, ik ben het nu eens een keertje niet met je eens.De Nationale Ombudsman is er om geschillen tussen Burger en Sstaat op te lossen (die dubbele s is niet per abuis) en absurde regelgeving of ondeugdelijke wetgeving zijn daar mooie examples van. Daarom hamer ik er ook op dat topadvocaten moeten worden ingehuurd om de Draak der Nederlanden te verslaan. Niemand in Den Haag kan ten koste van alles foute wetgeving en rammelend beleid blijven verdedigen. Zélfs de staat niet! Ik verwacht dus van de standsorganisaties dat zij pal achter hun leden gaan staan, de toptien van de vaderlandse advocatuur inhuren en ervoor zorgen dat er aan de Hofvijver een aantal oren ongenadig juridisch gewassen gaan worden. Logischerwijze zou daar dan een Parlementaire Enquette uit behoren voort te vloeien en zal er schadevergoeding of kwijtschelding moeten worden betaald aan alle slachtoffers van dit onversneden wanbeleid. Voor boer en burger zou dan één ding heel duidelijk worden: LNV had al tientallen jaren geleden ritueel geslacht moeten worden! Niet noodzakelijkerwijze halal!

 • no-profile-image

  Dacht je dat we daar niet al lang zijn geweest? Wat hebben we eigenlijk nog niet gedaan! En al huur je half Nederland aan advocaten in, als de rechtspraak niet onafhankelijk is begin je niets. Tenminste, niet in dit land.

 • no-profile-image

  Rechtspraak MOET onafhankelijk zijn. Een listig gewrocht als die CBB-rechtbank KAN ook helemaal niet in een fatsoenlijke rechtstaat! Het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens lijkt dan inderdaad nog de enige mogelijkheid om RECHT te halen. Dat is dan meteen het failliet van Nederland als geciviliseerd land! Met hartelijke dank aan het CDA, de aanstichter van alle denkbare kwaad!

 • no-profile-image

  Zeer terecht dat de NVV in cassatie gaat tegen de uitspraak. Een goed mestbeleid kan alleen als er met kloppende cijfers, als uitgangspunt, gewerkt wordt. De afwijkingen zijn zeer groot, dus onacceptabel. Onbegrijpelijk hoe de overheid hier mee omging. Welke bedoelingen zaten er achter?

 • no-profile-image

  Dierenvriend, het wordt tijd dat jij jouw licht eens gaat opsteken in de twee vogelgriepdossiers die Spotvogel heeft geschreven: 'de Pestvogels van Veerman' en 'Wachten op de Pandemie'. Daarin wordt haarfijn uit de doeken gedaan hoe LNV al jarenlang in touw is om de kleine en middelgrote boeren de nek om te draaien ten behoeve van het agri-grootkapitaal! Het is dus niet een kwestie van "hoe LNV hier mee omgaat". LNV heeft er juist voor gezorgd dat er een Mestwetgeving kwam die uitgaat van volkomen foutieve waarden. Daarom kan niemand er aan voldoen en regent het torenhoge boetes. Die worden opgelegd door de CBB-rechter, welke in dienst is van LNV (niet van Min, van Justitie) en vaak niet eens juridisch geschoold is! Zo staan de zaken ervoor en het wordt tijd dat daar keihard een einde aan wordt gemaakt!

 • no-profile-image

  Ik vraag me af hoe de Hoge Raad zich hieruit gaat redden. Eerst hebben ze de NVV-zaken terugverwezen naar een gerechtshof en die heeft de zaken ongegrond verklaard. Nu komen ze weer bij dezelfde Hoge Raad. Zal die nu opeens gaan zeggen dat de klacht gegrond is? Tegelijkertijd doen ze wel hun uiterste best om de overheid te redden van deze blamage*. Ik ben benieuwd!
  * In de zaak van Henk van der Pol tegen de MINAS-wetgeving heeft de Hoge Raad het geflikt om zijn uitspraak bij de zaak van de NVV te drukken. Vervolgens kreeg hij een paar weken later te horen dat zijn zaak onder art. 81 was geschoven, hetgeen betekent dat er al een uitspraak is geweest in een eerdere zaak en zij dus geen motivatie hoeven te geven voor het ongegrond verklaren. Die eerdere zaak was dus de NVV. In deze NVV-zaken zijn de grieven van Henk van der Pol nooit aan de orde geweest. Hier worden dus heel smerige spelletjes gespeeld.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer en DUS herhaal ik het nog eens: dit is waarachtig een zaak voor de Nationale Ombudsman en past exact in de serie Kafka in de Polder die vorig seizoen liep. Alex Brenninkmeijer en zijn staf worden met geld van ons allemaal betaald om geschillen tussen fatsoenlijke burgers en de crimineel-autoritaire (mijn woorden) overheid op te lossen.Zélfs de Hoge Raad zal zich moeten voegen en schikken als er uit onderzoek blijkt dat de Staat er een smeerlapperijbende van maakt. En dat doen ze! Sterker nog: de manier waarop LNV een volkomen ondeugdelijke Mestwetgeving tot stand bracht, met niet gecertificeerde zeikinjectoren door Parlement en Senaat rauschte en honderden boeren terroriseerde, tart werkelijk alles. Daarom moet die hele stinkende zaak tot op de bodem worden uitgezocht en de schuldigen mogen hun straf niet ontlopen!

 • no-profile-image

  Herkauwer, kijk bij Nationale Ombudsman "checklist". Geloof me, de enige weg die bewandeld kan worden is het EHRM. De MINAS ligt daar al, nu kan ook de nieuwe mestwet er naartoe.

 • no-profile-image

  Beste Kritische Lezer, ik twijfel echt niet aan jouw woorden hoor, maar het kan toch niet zo zijn dat ondeugdelijke en dus feitelijk onrechtmatige wetgeving in dit land niet op een normaal democratisch-staatsrechtelijke wijze aangevochten kan worden? Dan leven we namelijk werkelijk in een dictatuur. Met de overheid als onaantastbare Macht over Alles! Als dat zo is dan moet Verhagen onmiddellijk gestopt en het CDA desnoods met zware dwang voor de rechter gesleurd worden. Het zegt trouwens wél ALLES over de ware achtergronden van de verbetenheid waarmee die laagdrempelige besefgestoorden zélfs met 20 zetels verlies niet van het pluche te branden waren! Mestwetgeving nietwaar? Licht het CDA beentje en de ganse natie zal niet weten wat er gebeurd als straks die gierkelders open gaan!

 • no-profile-image

  Het kan in dit land dus inderdaad niet op een normale manier aangevochten worden. Triest maar waar! Dat we hier een dictatuur zijn, daar zijn we inmiddels wel achter gekomen. Een dictatuur is eng, maar een dictatuur met een flinterdun laagje "beschaving" erover is nog veel enger. De meeste mensen komen echter niet met dat laagje in aanraking, dus is de algemeen geldende opinie dat we hier een rechtstaat zijn. Kom je echter wèl met dat laagje in aanraking, dan merk je pas hoe dun dit is en hoe snel je er doorheen prikt. En vergeet vooral niet dat uitgerekend dit land de hele wereld wel eens zal vertellen hoe het moet allemaal.

 • no-profile-image

  Ja daar zijn onze politici en regenten goed in: splinters zoeken in andermans ogen en de heipalen in het eigen aangezicht ongemoeid laten! Spotvogel heeft destijds duidelijk uit de doeken gedaan hoe het met de vogelgriepruimingen eraan toe ging. Pure overheidsterreur! Ook toen moesten gedupeerden en klagers zich tot de CBB-rechter wenden. Alle aangespannen zaken werden als Niet Ontvankelijk afgewezen! Ik ken een pluimveehouder die in april 2003 onterecht geruimd is. Dat wil zeggen: zijn vrijloophennen werden zonder pardon vergast omdat LNV beweerde dat de dieren mogelijk met H7N7 besmet zouden kunnen zijn.Hij heeft nooit uitsluitsel gekregen of er al dan geen infectie was en evenmin heeft hij ooit een schadevergoeding ontvangen! In zulk een door en door verrot en verkankerd systeem leven wij! En denk maar niet dat Henk Bleker daar wat aan zal kunnen veranderen!

 • no-profile-image

  Heeft deze pluimveehouder het niet hogerop gezocht dan?

 • no-profile-image

  Kritische Lezer zover ik weet heeft hij de eerste tijd na de ruiming meermalen bij LNV aan de bel getrokken, maar die lieten nooit meer iets horen. Ik geloof niet dat hij geprocedeerd heeft, maar zeker is wél dat hij nooit een cent schadevergoeding heeft gekregen. Het was immers een 'preventieve ruiming op verdenking van infectie met vogelgriep'. Er was vooraf nooit een monster op dat bedrijf genomen en het is wel zeker dat die hennen ook kerngezond waren. Het enige wat pluimveehouder Ben Jansen verkeerd deed, was dat hij precies tussen Gelderse Vallei en Brabant in woont. Veerman en zijn ruimers hadden een hink-stap-sprong nodig om de druk op de ketel te houden en intussen het virus in Brabantse en Limburgse stallen uit te zaaien. Dat deden ze soms erg morsig, zoals bij boer van den Brandt in Teeffelen. Dat is uiteindelijk dierenarts Jan Bosch uit Rosmalen noodlottig geworden. Ik heb dit allemaal van Leo van den Bergh gehoord en hij heeft het ook uitgebreid in zijn dossier beschreven. Onbegrijpelijk dat al die pluimveehouders zich slaafs er gedwee door dat criminele LNV kapot hebben laten maken

 • no-profile-image

  Zo laten boeren zich nu ook kapot maken door die idiote mestwet. Ik geloof niet dat er nog een andere beroepsgroep bestaat die zich zoveel onzin laat aanpraten als boeren. Het verschil zit 'm er in dat andere beroepsgroepen goede belangenbehartigers hebben (met kennis van zaken!).

 • no-profile-image

  Helemaal mee eens Kritische Lezer. Alleen moet er 'onrecht' staan waar jij 'onzin' schrijft.Dat maakt wel enig verschil! Ágrarisch Nederland heeft van den beginne af aan de volstrekt verkeerde raadslieden ingehuurd. Namelijk parvenuen die er dubbele agenda's en geheime sluiksalarisrekeningen op na houden! En dat terwijl ze voor een bescheiden wedde ook mij, spotvogel en andere ter zake deskundigen hadden kunnen inhuren. Zeker weten dat een groot deel van de ellende dan in de kiem gesmoord was!

 • no-profile-image

  Inhakend op mijn vorige reaktie werd er vanavond in Een Vandaag aandacht besteedt aan een geitenbedrijf bij Oirschot, waar een jaar geleden de dieren geruimd werden. Die mensen zijn letterlijk kapot gemaakt door het crimineel sadistische wanbeleid van LNV en VROM en zitten nu met een volkomen uitgehold en dus feitelijk niet economisch levensvatbaar bedrijf, een verwoest leven en een onzeker toekomstperspectief. Buiten hun schuld om, want alle geruimde jonge geiten waren gevaccineerd tegen Q-koorts! En wat deden de standsorganisaties? Niks! Met een beetje goeie wil komt Spotvogel nog weleens met een uitgebreid Q-koorts dossier. Want agrarisch Nederland slaap alweer en LNV is nog lang niet ter ziele. Frisse kans dus dat er aanstond wéér planmatig een veeziekte wordt uitgezaaid!

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.