Varkenshouderij

Nieuws

Mestproductie in regio zuid toegenomen in 2009

Voorburg - De productie van varkensmest is in 2009 in concentratie gebied zuid toegenomen, terwijl het in concentratiegebeid oost en het niet-concentratiegebied afnam. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opvallend is dat de fosfaatgehaltes in de mest toenemen. Dat is zorgelijk, omdat vooral de plaatsingsruimte voor fosfaat de komende jaren afneemt.

In regio Zuid werd in 2009 7,01 miljoen kuub varkensmest geproduceerd. Daarmee wordt de productiestijging die in 2004 begon voortgezet. De productie van stikstof uit varkensmest steeg in regio Zuid met 1,2 procent naar 60.510 ton, terwijl met 26.138 ton 5,2 procent meer fosfaat uit varkensmest werd geproduceerd.
In regio Oost werd in 2009 3,39 miljoen kuub varkensmest geproduceerd, een daling van 1,6 procent. De stikstofproductie daalde met 3,2 procent naar 29.798 ton stikstof, terwijl de fosfaatproductie met 12.780 ton 0,7 procent toenam. In het niet-concentratiegebied, in het Noorden en Westen van het land, werd met 2,03 miljoen kuub 1,2 procent minder mest geproduceerd. Ook hier steeg de hoeveelheid fosfaat beperkt, met 1,3 procent naar 7619 ton. De stikstofproductie daalde met 2,6 procent naar 17.738 ton.
De totale Nederlandse productie van varkensmest is in 2009 vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Met 12,42 miljoen ton werd in 2009 0,8 procent meer varkensmest geproduceerd. De stikstofproductie uit varkensmest daalde met 0,7 procent, terwijl de fosfaatproductie met 3,3 procent steeg naar 46.537 ton fosfaat. De fosfaatproductie uit varkensmest was in 2008 ook al met 5,5 procent gestegen. De stikstofproductie uit varkensmest steeg toen met 3,8 procent.
De verandering van de mestproductie komt overeen met de verschuivingen in productierechten over de verschillende regio’s. In 2009 was de handel van productierechten vrij, waardoor het aantal varkensrechten in de regio Zuid met 1,5 procent steeg.
De totale mestproductie in Nederland is in 2009 met 2,4 procent gestegen ten opzichte van 2008. In totaal werd 69,41 miljoen kuub dunne mest geproduceerd. In 1995 werd nog 79,54 miljoen kuub mest geproduceerd, met 679.963 ton stikstof en 215.878 ton fosfaat. Na een daling en een periode van schommelingen stijgt de mestproductie weer sinds 2007.

Of registreer je om te kunnen reageren.