Varkenshouderij

Nieuws 217 x bekeken

’Link risico bloedtransfusies en intensieve veehouderij ongenuanceerd’

Leo van Leengoed, specialist varkensgezondheid van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht, kan zich goed voorstellen dat mensen bezorgd zijn over het risico van bepaalde infecties in de veehouderij voor de humane gezondheid. Maar om direct een verbinding te leggen tussen de intensieve veehouderij en het voorkomen van hepatitis E in bloed van bloeddonoren vindt hij niet gerechtvaardigd.“Ik had gedacht dat een nieuwe hoogleraar beter in staat zou zijn om zich te laten informeren en de mening te nuanceren.”

Hoogleraar Hans Zaaijer van de leerstoel Bloedoverdraagbare infecties van de Universiteit van Amsterdam stelde in zijn oratie dat veeziekten een steeds groter risico vormen voor bloedtransfusies. Hij stelt dat de grootschalige intensieve veehouderij hier de oorzaak van is.

Van Leengoed bevestigt dat op de helft van de varkensbedrijven in Nederland hepatitis E voorkomt. ”Het komt al jaren voor. De varkens raken besmet via de mest van geïnfecteerde dieren”, legt Van Leengoed uit. Varkensbedrijven met een hoge gezondheidsstatus, de SPF-bedrijven, zijn allemaal vrij van hepatitis E. ”Het virus vormt ook geen risico voor mensen die werkzaam zijn in de varkenshouderij. Er is bij deze mensen geen verhoogd voorkomen van het virus”, legt Van Leengoed uit. Voor dieren vormt het virus geen probleem. ”Mensen kunnen besmet raken via direct bloedcontact met een besmet dier, bijvoorbeeld bij een prikincident. Ook bij de consumptie van rauw vlees bestaat de kans dat iemand besmet raakt”, zegt de dierenarts. Hij verwijst tevens naar het gering aantal mensen dat besmet raakt, terwijl het in de varkenshouderij endemisch voorkomt.

”Omdat de helft van de bedrijven vrij is van hepatitis E is het wel een uitdaging om er vanaf te komen. Hier wordt onderzoek naar gedaan”, aldus Van Leengoed.

Of registreer je om te kunnen reageren.