Varkenshouderij

Nieuws

'Kwart varkensbedrijven in liquiditeitsproblemen'

Den Haag – Een op de vier varkensbedrijven heeft liquiditeitsproblemen. Dat schrijft LEI in zijn rapport over de inkomensontwikkeling in de landbouw over 2010.

In zowel 2009 en 2010 was bij ongeveer 25 procent van de varkensbedrijven de nettokasstroom positief. De ontvangsten waren groter dan de uitgaven. Bij de andere bedrijven waren de uitgaven groter dan de ontvangsten. Sommige bedrijven vangen dit op door inzet van spaargeld, een besparing op onderhoud en dergelijke.

Eén op de vier bedrijven had uitstel van aflossingen nodig om het hoofd boven water te houden en bij nog eens een kwart waren nog ingrijpender middelen nodig. Deze bedrijven zagen zich genoodzaakt om bijvoorbeeld extra krediet te nemen, meer inkomsten buiten het eigen bedrijf te genereren, of zelfs grond, varkensrechten of bedrijfsonderdelen te verkopen. Bedrijven die in liquiditeitsproblemen kwamen in 2010 zijn vaak kleiner dan gemiddeld en hebben te maken met relatief hoge kosten, meldt het LEI.

Het geraamde inkomen op zeugenbedrijven komt over 2010 bijna op nul uit. Vleesvarkensbedrijven zien hun saldo en inkomens juist verbeteren. Bij de zeugenbedrijven is vooral de biggenprijs, die dit jaar 11 procent lager uitpakt dan vorig jaar en op gemiddeld 41 euro per stuk uitkomt, een belangrijke oorzaak voor de inkomstendaling. Die zelfde lage biggenprijs zorgt in de vleesvarkenshouderij juist voor een positieve inkomensontwikkeling. De mengvoerprijzen waren in november 20 procent hoger dan in januari. De prijzen voor mestafzet zijn echter fors hoger (zo’n 10 procent) dan vorig jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.