header hvg

 

De strategie van de dierenarts: overtuig jij je klant?

De dierenartsensessie, die GD traditiegetrouw voorafgaand aan het symposium Hogere Varkensgezondheid organiseert, gaat dit jaar over de visie en de strategie van de dierenarts. Vragen die tijdens deze ochtendsessie centraal staan zijn: hoe overtuig je mensen om voor jouw strategie en advies te kiezen? Heeft jouw praktijk een duidelijke visie en hoe communiceer je deze? Kun je inspelen op de ontwikkelingen in de sector? Kortom: waar sta jij voor? We brengen deze ochtend kennis, praktijk en psychologie samen en presenteren dit vanuit ervaring en onderzoek. Wij kijken uit naar je komst!

Programma

10.00 uur Ontvangst
   
10.30 uur

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV)
Linda Janssen, POV

De varkenshouderij werkt al jarenlang aan verdere verbetering van diergezondheid. En daar worden mooie resultaten bij behaald. Zo is bijvoorbeeld het antibioticagebruik de afgelopen jaren sterk terug gebracht. Maar wat is de relatie tussen de sector en de dierenarts? Heeft de dierenarts een adviserende rol en is de varkenshouder verantwoordelijk? En wat is de rol van andere adviseurs? Verandert deze rol door een duidelijke visie en strategie? Graag gaan wij in gesprek met het publiek over de gedeelde verantwoordelijkheid: welke rol past op de korte termijn, maar ook gericht op de middellange en langere termijn.

   
11.15 uur

Naar gedragen beslissingen in de varkenshouderij 
Alja Bosch en Jeske Nederstigt, docenten toegepaste psychologie, Fontys Hogeschool

In deze sessie wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop mensen beslissingen nemen. Invloed uitoefenen op beslissingen vraagt om maatwerk. Aan de hand van psychologische modellen wordt uitgelegd hoe je de uitgangssituatie in kaart kunt brengen en hoe je daar op effectieve manier op in kunt spelen. Psychologische inzichten worden vertaald naar praktische handvatten voor dierenartsen in de varkenshouderij.

   
12.00 uur

Resultaten i-4-1-Health: 'Netwerk opbouwen en kennis delen 
Franca Jonquiere

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werkten negen ziekenhuizen, zeven publieke gezondheidsdiensten, zeven kennisinstellingen en drie bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Het project richtte zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. De faculteiten Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Universiteit Gent hebben binnen dit project onderzoek verricht naar het antibiotica gebruik onder (oa) varkenshouders in de grensstreek en naar de inzet van het ADKAR change-management model door de dierenarts met als doel: antibiotica reductie. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antibiotica resistentie op de bedrijven. In deze presentatie zullen de eerste resultaten van dit onderzoek met u gedeeld worden.

   
12.45 uur Lunch
   
14.00 uur Start Praktijksymposium Hogere Varkensgezondheid


Sprekers dierenartsensessie:

linda janssen

Linda Janssen

Linda Janssen, 40 jaar. Geboren, getogen en woonachtig in Erlecom, bij Nijmegen. Als boerendochter met hart voor de varkenshouderij altijd alle vrije uurtjes besteed aan werken op het varkensbedrijf. Na de HAS in Den Bosch 7 jaar gewerkt op een zeugenbedrijf. ‘Betekenisvol zijn voor de varkenshouderij’ is altijd mijn missie geweest. De stallaarzen verruilde ik voor nette laarzen en ging aan het werk als projectleider bij LTO Noord. Daar leerde ik belangenbehartiging kennen en daarnaast heb ik mijzelf ook bestuurlijk ontwikkeld. Na 10 jaar besloot ik als zelfstandige verder te gaan als beleidsadviseur en coach op varkensbedrijven. Zo deed ik ook beleidsadvies voor POV, tot het moment dat ik gevraagd werd de voorzittershamer op mij te nemen. Deze uitdaging kon ik niet afslaan. En alhoewel de druk soms hoog is, we voor pittige uitdagingen staan en ik dat combineer met een gezin met drie kinderen, heb ik geen seconde spijt. Elke minuut van de dag wordt ik strijdbaarder en draag graag mijn steentje bij aan een betere en eerlijke toekomst voor de varkenshouderij in Nederland.

   
jeske nederstigt

Jeske Nederstigt

 Ik ben sociaal psycholoog. Tot voor kort werkzaam als docent Toegepast Psychologie en sinds 1 januari jongstleden (parttime) programmamanager bij het Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie. Daarnaast verzorg ik (als zzp-er) onderzoek en advies over gedragsverandering (www.GedragsEffect.nl). Ik ben gepromoveerd op een gedragsbenadering van winkeldiefstalpreventie (2011) en auteur van een studieboek over Consumentengedrag.

   
alja bosch

Alja Bosch

 Ik ben werkzaam als docent Toegepaste Psychologie bij Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. Ik ben communicatiewetenschapper met de specialisatie Public Health. Verder ben ik actief in de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

   
franca jonquiere

Franca Jonquiere

 Franca Jonquiere (DVM) voltooide eerst een master in media- en communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, gevolgd door de opleiding Diergeneeskunde bij de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze als docent in een van de universitaire klinieken waarna ze bij IDEXX diagnostics werkte, o.a. als Medical Marketing Manager. Franca was onderdeel van het i-4-1-health project als onderzoekster van eind 2018 tot eind 2019, toen het project is afgerond en werkt nu als Marketing Manager bij Grovet, de groothandel voor paardenartsen.

 


quote robert


Initiatiefnemers:

coppnespicb

Partners:

HipraMSDceva

preferent kivarkenspraktijktriple airexitus