Varkenshouderij

Foto & video 2 reacties

Twence ontvouwt plannen tijdens open dagen

Mestverwerker Twence heeft nog 2 horden te nemen. De inzet is echter om in 2020 te draaien.

Afvalverwerker Twence staat te popelen om varkensmest te gaan verwaarden. Het bedrijfsplan is tot in detail uitgewerkt. Deze week kunnen varkenshouders met eigen ogen zien hoe en waar Twence de mest ontvangt en wil opwaarderen.

Foto

 • Projectmanager Andy Roeloffzen van Twence geeft tekst en uitleg over de opbouw van de mestverwaardingsinstallatie die het bedrijf in Zenderen wil bouwen. Het bedrijf wil jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerken. Van dat volume verlaat 80% als loosbaar water de installatie. De rest wordt afgezet als stapelbare fosfaatmeststof, ammoniakwater en kaliummest. - Foto's: Hans Prinsen

  Projectmanager Andy Roeloffzen van Twence geeft tekst en uitleg over de opbouw van de mestverwaardingsinstallatie die het bedrijf in Zenderen wil bouwen. Het bedrijf wil jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerken. Van dat volume verlaat 80% als loosbaar water de installatie. De rest wordt afgezet als stapelbare fosfaatmeststof, ammoniakwater en kaliummest. - Foto's: Hans Prinsen

 • Het verwerkingsproces wordt hier schematisch toegelicht. Twence wil gaan werken met verse mest. De intermediairs halen doorgaans wekelijks de mest bij de varkenshouders op. Verse varkensmest vergist zonder dat co-producten nodig zijn. Dit levert op jaarbasis 3,5 miljoen kuub aardgas op. Er is een SDE-beschikking van de overheid. De fosfaatmesttof is na een behandeling met ongebluste kalk exportwaardig. De varkenshouder voldoet zo aan de verwerkingsplicht. Het drogestofgehalte van de exportwaardige fostaatmeststof is 40%.

  Het verwerkingsproces wordt hier schematisch toegelicht. Twence wil gaan werken met verse mest. De intermediairs halen doorgaans wekelijks de mest bij de varkenshouders op. Verse varkensmest vergist zonder dat co-producten nodig zijn. Dit levert op jaarbasis 3,5 miljoen kuub aardgas op. Er is een SDE-beschikking van de overheid. De fosfaatmesttof is na een behandeling met ongebluste kalk exportwaardig. De varkenshouder voldoet zo aan de verwerkingsplicht. Het drogestofgehalte van de exportwaardige fostaatmeststof is 40%.

 • Deze week zijn er open dagen op de plek waar Twence varkensmest wil verwerken. Voor de bezoekers is een looproute uitgezet. Het bedrijf gaat mest verwaarden zodra 80% van de aanvoer is vastgelegd. Een veehouder die besluit 10 jaar te leveren aan Twence en tussen de 15 en 25 kilomer verwijderd zit van de verwerker betaalt € 19,50 per kuub varkensmest. De opbrengst van de VVO is voor de boer. Deze kan nog van het bedrag af, zodat dit op €17,78 uitkomt. Voor een 5- en 3-jarig contract is het bedrag respectievelijk € 1,5 en € 3 hoger. De varkenshouder betaalt geen inleggeld.

  Deze week zijn er open dagen op de plek waar Twence varkensmest wil verwerken. Voor de bezoekers is een looproute uitgezet. Het bedrijf gaat mest verwaarden zodra 80% van de aanvoer is vastgelegd. Een veehouder die besluit 10 jaar te leveren aan Twence en tussen de 15 en 25 kilomer verwijderd zit van de verwerker betaalt € 19,50 per kuub varkensmest. De opbrengst van de VVO is voor de boer. Deze kan nog van het bedrag af, zodat dit op €17,78 uitkomt. Voor een 5- en 3-jarig contract is het bedrag respectievelijk € 1,5 en € 3 hoger. De varkenshouder betaalt geen inleggeld.

 • In de hal komen 4 lospunten voor de mest. Dagelijks zullen 40 auto's mest komen lossen. Volgens berekeningen van Twence zit binnen een straal van 25 kilometer rond de verwerker genoeg varkensmest om deze aan het draaien te houden. Twence gaat werken met 12 intermediairs die de mest bij de varkenshouders halen. Het bedrijf adviseert varkenshouders minimaal het volume dat zij moeten verwerken aan hen te leveren. De varkenshouder ontvangt maandelijks een factuur voor de afzet bij Twence. De varkenshouder mag zelf weten waar hij de overige mest afzet. Twence heeft reeds 10% van het volume vastliggen. De overige 70% wil het bedrijf deze zomer contracteren.

  In de hal komen 4 lospunten voor de mest. Dagelijks zullen 40 auto's mest komen lossen. Volgens berekeningen van Twence zit binnen een straal van 25 kilometer rond de verwerker genoeg varkensmest om deze aan het draaien te houden. Twence gaat werken met 12 intermediairs die de mest bij de varkenshouders halen. Het bedrijf adviseert varkenshouders minimaal het volume dat zij moeten verwerken aan hen te leveren. De varkenshouder ontvangt maandelijks een factuur voor de afzet bij Twence. De varkenshouder mag zelf weten waar hij de overige mest afzet. Twence heeft reeds 10% van het volume vastliggen. De overige 70% wil het bedrijf deze zomer contracteren.

 • Laden, lossen, vergisten, opslaan, alles waar stank bij vrij kan komen, gebeurt binnen. De beide vergisters van 10.000 kuub zijn gesloten. Het bedrijf zegt dat zij alles doen om overlast te voorkomen. De gebouwen en installaties worden niet hoger dan 12 meter. Er is ruim € 25 miljoen beschikbaar om de installatie te bouwen en aan het draaien te krijgen.

  Laden, lossen, vergisten, opslaan, alles waar stank bij vrij kan komen, gebeurt binnen. De beide vergisters van 10.000 kuub zijn gesloten. Het bedrijf zegt dat zij alles doen om overlast te voorkomen. De gebouwen en installaties worden niet hoger dan 12 meter. Er is ruim € 25 miljoen beschikbaar om de installatie te bouwen en aan het draaien te krijgen.

 • De plaats waar Twence varkensmest wil verwaarden is voorheen gebruikt als vuilstortplaats. De basis-infrastructuur is aanwezig. Er ligt een straat die geschikt is voor zwaar transport. Er is een weegbrug en voldoende ruimte voor trucks om te draaien. Qua locatie is nauwelijks een betere plek denkbaar om varkensmest te verwerken, stelt Arno Brandwegt, accountmanager van Twence. De afstand tot de dorpskern van Zenderen is 800 meter.

  De plaats waar Twence varkensmest wil verwaarden is voorheen gebruikt als vuilstortplaats. De basis-infrastructuur is aanwezig. Er ligt een straat die geschikt is voor zwaar transport. Er is een weegbrug en voldoende ruimte voor trucks om te draaien. Qua locatie is nauwelijks een betere plek denkbaar om varkensmest te verwerken, stelt Arno Brandwegt, accountmanager van Twence. De afstand tot de dorpskern van Zenderen is 800 meter.

 • Het bovenaanzicht van voormalige vuilstortplaats aan de Almeloseweg in Zenderen. De Raad van State zal zich hoogstwaarschijnlijk nog moeten uitspreken over de omgevingsvergunning en het Provinciaal InpassingsPlan (PiP). Het vonnis zal er uiterlijk in oktober liggen. Bij Twence is men hoopvol gestemd dat de rechters hen groen licht geven. Projectmanager Roeloffzen: "Aan alle voorwaarden is tegemoet gekomen." De natuurbeschermingswetvergunning en de waterwetvergunning zijn binnen. Het water uit de mest mag dus geloosd. Varkenshouders zijn deze week iedere middag welkom om de locatie te bezichtigen en met mensen van Twence in gesprek te gaan.

  Het bovenaanzicht van voormalige vuilstortplaats aan de Almeloseweg in Zenderen. De Raad van State zal zich hoogstwaarschijnlijk nog moeten uitspreken over de omgevingsvergunning en het Provinciaal InpassingsPlan (PiP). Het vonnis zal er uiterlijk in oktober liggen. Bij Twence is men hoopvol gestemd dat de rechters hen groen licht geven. Projectmanager Roeloffzen: "Aan alle voorwaarden is tegemoet gekomen." De natuurbeschermingswetvergunning en de waterwetvergunning zijn binnen. Het water uit de mest mag dus geloosd. Varkenshouders zijn deze week iedere middag welkom om de locatie te bezichtigen en met mensen van Twence in gesprek te gaan.

Laatste reacties

 • grolschzetor

  Ontsmettingbogen en schoonmaakkosten?

 • yep

  weer een fabriek die op basis van aannames en technieken op papier wil gaan draaien en daar een prijs tegenover zet, die zich nog moet bewijzen en dat voor 10 jaar lang.... de boer tekent een verplichting en de fabriek heeft de mogelijkheid tot prijsaanpassing... Werk dan gewoon zonder contract en bewijs eerst dat je het prijspeil en de techniek kunt waarmaken....

Of registreer je om te kunnen reageren.