Varkenshouderij

Foto & video

'Data varkensbedrijf ontsluiten kost veel moeite'

Sterksel was afgelopen weekend het toneel van de laatste Farmhack. Op het het Varkensinnovatiecentrum ging het over oplossen van problemen rond arbeidsefficiëntie, over aflevermanagement voor vleesvarkens en over mogelijkheden om innovatieve houderijsystemen te vermarkten.

Farmhacks zijn afgeleid van het fenomeen hackathon, wat zoveel is als een hogedrukpan om binnen een paar dagen problemen tot een oplossing (in prototype) te brengen. Experts van verschillende daarvoor relevante disciplines worden daartoe bij elkaar gezet. In dit geval op het Varkens Innovatiecentrum Sterksel.

Na de bijeenkomst moet nog blijken welke apps, welk applicaties gebouwd gaat worden. Innovatiemanager Nienke Dirx-Kuijken wijst op de noodzaak van open data. "Wat blijkt is dat veel varkensbedrijven heel besloten zijn. En dat er veel moeite gedaan moet worden die ontsloten te krijgen, om die te koppelen aan nieuwe sensoren. Dat moet echt beter."

Of registreer je om te kunnen reageren.