Varkenshouderij

Foto & video

Zeugenstal met directe luchtinlaat

Maatschap Van de Lagemaat breidt het zeugenbedrijf in Lunteren uit naar 1.300 dieren. Zaterdag 16 juni is er open dag.

Foto

 • Vader Gijs (55) en zoon Gerald (24) van de Lagemaat houden in maatschap met schoonzoon en zwager Drikus Overeem (32) 1.900 zeugen op vier locaties. Met datzelfde aantal zeugen gaan de ondernemers straks verder op twee locaties. In Lunteren (Gld.) breiden ze de zeugenstapel uit van 600 naar 1.300 dieren. In het naburige Harskamp houden ze op een nieuwe locatie straks 600 zeugen. De locaties in Ermelo, Beltrum en Etten worden afgestoten. Foto’s: Koos Groenewold, tekst: Bouke Poelsma

 • Dit is de nieuwe zeugenstal in Lunteren. De stal is 130 meter lang en 30 meter breed. Het voorste deel van de stal is voor de dragende zeugen. Verse lucht komt hier binnen via inlaatventielen in beide zijwanden.

 • Overzicht van de dragendezeugenstal. Er zijn 328 voerligboxen met uitloop. De hoogdrachtige dieren staan in de naastgelegen strostal.

 • Detail van de luchtinlaatkleppen.

 • Dit is de dekstal. Er zijn 76 voerligboxen en twee berenhokken. Verse lucht komt hier via de inlaatventielen in het plafond de afdeling binnen. De varkenshouders hebben de ki op het bedrijf al tien jaar in eigen beheer. Dat bevalt hen goed. Het draagt bij aan een positief resultaat. „Het is een uiterst serieuze bezigheid. De spermakwaliteit moet goed zijn. Er mag de beer niets mankeren”, zegt Gerald van de Lagemaat.

 • De inlaatlucht komt via één zijwand de stal binnen. Via een 30 centimeter brede schacht gaat de lucht naar boven om vervolgens via inlaatventielen in het plafond de afdelingen binnen te komen.

 • Detail van de inlaatventielen in het plafond. Alle afdelingen in de stal zijn aangesloten op een centraal afzuigkanaal. Een chemische luchtwasser van Uniqfill wast de lucht.

 • Detailfoto van de mestkleppen in de dekstal. De mestput is 1,80 meter diep en heeft een extra verdieping voor de opslag van drijfmest. Voor de verschillende diergroepen zijn aparte mestputten gemaakt. Er is genoeg mestopslagcapaciteit voor anderhalf jaar.

 • Overzichtsfoto van een van de zes kraamafdelingen. Iedere afdeling heeft 30 kraamhokken. Naast de 180 kraamhokken in de nieuwe stal zijn er nog 120 kraamhokken in een bestaande stal op het bedrijf. Ook in de kraamafdelingen komt de inlaatlucht binnen via het plafond.

 • De kraamhokken zijn 2,60 meter lang en 1,80 meter breed. In de kraamafdelingen werken de varkenshouders met vloerverwarming. Ze denken zonder biggenlampen af te kunnen. Een hot pipe achter de zeug voorkomt dat de biggen in hun eerste levensuren snel afkoelen.

 • De rode slang is voor de vloerverwarming, de groene voor de hot pipe. De komvormige gietijzeren roostervloer bevordert het natuurlijk liggedrag van de zeug.

 • Overzichtsfoto van een van de biggenhokken. Er zijn negen biggenafdelingen voor in totaal 3.375 biggen. De biggenhokken bestaan uit kunststofroosters, betonnen roosters (20 procent) en een deels dichte kunststofvloer (20 procent).

 • Ook hier komt de inlaatlucht via het plafond de afdelingen binnen. De dichte kunststof hokafscheiding voorkomt neus-aan-neuscontact van biggen uit verschillende hokken. Het bovenste deel van de hokafscheiding bestaat uit twee stalen buizen. Die laten ventilatielucht door en zorgen bovendien voor een goed overzicht in de afdelingen.

 • Dit is de achterzijde van de stal, die grenst aan autosnelweg A30. In de silo wordt het spuiwater van de chemische luchtwasser opgeslagen. Onder de Uniqfill-wasser is een ruimte voor de opslag van het zwavelzuur.

 • Een deel van de ruimte onder de luchtwasser wordt benut als overdekte afleverruimte voor biggen.

 • Links is de achterzijde van de uitgebreide strostal zichtbaar. Een week voor de open dag moet nog het nodige straatwerk worden gedaan.

 • In de nieuwe stal voeren de varkenshouders computergestuurd. Ook de voerweger werkt automatisch. „Ook al kost het ons €20.000 extra, het zorgt voor arbeidsgemak en we kunnen er heel precies mee voeren”, zegt Van de Lagemaat.

 • De looplijnen zijn cruciaal voor het werktempo en de hygiëne. Iedere week gaan straks zo’n 60 zeugen vanuit de dragendezeugenstal in de nieuwbouw naar de uitgebreide strostal. „Dat moet in een uurtje kunnen lukken”, zegt Van de Lagemaat.

 • Het blijft een prachtig gezicht om de dragende zeugen in de strostal te zien lopen en liggen. Nu zijn het er nog 440. Straks lopen hier 660 dragende zeugen in een grote groep. Het aantal Mannebeck-voerstations wordt uitgebreid van acht naar 12. „Het is belangrijk om overzicht te houden. Controle en dierregistratie zijn van cruciaal belang”, zegt Van de Lagemaat, die erg punctueel is.

 • Aan de strostal is een flink stuk gebouwd. De strostal zorgt voor de nodige arbeid. Iedere dag schuiven de varkenshouders de mestgang uit. „We willen geen pootproblemen. Voor de klauwkwaliteit is het goed om de mestgang iedere dag een uur te laten drogen”, zegt Van de Lagemaat.

 • Op jaarbasis gebruiken de varkenshouders een kleine 300 kilo stro per zeug. Dat is een flinke kostenpost, als ziet Van de Lagemaat ook voordelen. „Het aantal doodgeboren biggen van zeugen uit de strostal ligt op jaarbasis enkele tienden lager dan bij zeugen in voerligboxen. Bovendien zijn de biggen in mijn optiek een stuk vitaler.”

 • De varkenshouders willen zich in de toekomst aansluiten bij stichting Varkens in Zicht. In de nieuwe skybox willen ze straks burgers ontvangen. „Openheid naar burgers toe is belangrijk voor de sector. Daaraan willen wij bijdragen”, vertelt Gerald van de Lagemaat. Op 16 juni is er open dag op het bedrijf. Belangstellenden zijn tussen 10.00 en 16.00 uur welkom aan de Klomperweg 125 in Lunteren (Gld.). Meer achtergronden over dit bedrijf staan in Boerderij nummer 37 van dinsdag 12 juni.

Of registreer je om te kunnen reageren.