Varkenshouderij

Foto & video

Schade door lekkend waswater voorkomen

Zwavelzuur in het waswater van chemische luchtwassers kan sandwichpanelen, spanten en vloeren flink aantasten, zo ondervonden Wim en Henk Leisink in Panningen (L). Bij de bouw van hun nieuwe vleesvarkensstal troffen de broers daarom voorzorgsmaatregelen.

Foto

 • De broers Henk en Wim (op de foto) Leisink hebben in Panningen (L.) een melkvee- en varkensbedrijf. Ze houden 120 melkkoeien en breiden de vleesvarkenstak uit naar ruim 5.000 plaatsen. Foto’s

 • De broers bouwen een nieuwe stal voor 2.200 vleesvarkens. De stal wordt in juni in gebruik genomen. „Wanneer het quotum vervalt, is het de bedoeling ook de rundveetak uit te breiden. Op een tweede locatie willen we een nieuwe stal neerzetten”, vertelt Henk Leisink over de toekomstplannen.

 • De nieuwe varkensstal is uitgerust met een chemische luchtwasser. Die staat op een plat dak achter de stal. Het platte dak is bedekt met EPDM, dat staat voor een verzameling synthetische rubbers (ethyleen , propyleen, dieen en monomeer).

 • Ook de drukkamer wordt volledig waterdicht afgesloten met EPDM. Werklieden van Custers/JV Daken beplakken de ruimte met de rubberen onderlaag. „Lekkend waswater van chemische luchtwassers kan veel schade aanrichten aan spanten en sandwichpanelen. Het zwavelzuur tast deze materialen aan, waardoor er na enkele jaren rot ontstaat”, zo vertelt Jan Verheijen van Custers/JV Daken.

 • Close-up van het EPDM, dat €35 per meter kost. De gebroeders Leisink hebben er in de nieuwbouw 58 vierkante meter mee bedekt. „Natuurlijk is het een extra investering. Maar ongeacht de prijs brengt het zijn waarde wel op. Het is immers bedoeld voor het behoud van andere materialen”, zegt Henk Leisink.

 • Het waterdichte rubber wordt met twee componenten lijm vastgemaakt. Omdat er op afschot is gebouwd, loopt lekkend water terug naar de wasser. Ook de drukkamer van de andere chemische luchtwasser op het bedrijf is inmiddels bedekt met EPDM. „Daar zagen we de problemen in de loop der jaren aan het licht komen”, vertelt Henk Leisink.

 • Werklieden bevestigen het EPDM.

 • Een close-up van het drukvat met de tweecomponentenlijm. De lijm wordt met 10 bar op het rubberen materiaal gespoten.

 • De ruimte wordt nauwkeurig beplakt.

 • De verschillende rubberen vlakken worden bevestigd. Volgens Jan Verheijen van Custers/JV Daken komen problemen door lekkend waswater uit chemische luchtwassers na een jaar of vijf aan het licht. „We komen daarom niet alleen bij nieuwe stallen. Ook in bestaande stallen kunnen we de problemen inperken.”

 • De naadverbindingen verdienen extra aandacht.

 • De naden worden afgekit en waterdicht gemaakt. Er komen geen branders bij aan te pas.

 • Niet alleen de vloer wordt afgedekt met EPDM. Ook de spanten komen aan de beurt. Uiterst links is al een spant ‘ingepakt’.

 • Detailfoto van het beplakken van de spant.

 • Ook de combiwasser bij varkenshouder Van den Berg in Odiliapeel (N.-Br.) wordt volledig bedekt met EPDM, zowel de wanden als de vloer.

 • De bovenzijde van de luchtwasser is helemaal waterdicht gemaakt.

 • Om schade aan de sanwichpanelen te voorkomen is ook de bovenzijde van de combiwasser met EPDM bedekt, evenals het platte dak tussen de staldelen. De gaten in het platte dak zijn voor de afvoer van hemelwater.

Of registreer je om te kunnen reageren.