Varkenshouderij

Foto & video

De Schothorst breidt varkenstak uit (4)

Proefbedrijf Schothorst Feed Research in Lelystad is aan het bouwen. De afgelopen jaren zijn de pluimvee- en rundveestallen aangepakt. Nu is het tijd voor de varkensstallen. Boerderij volgt de bouwwerkzaamheden op de voet.

Foto

 • De bouwwerkzaamheden op De Schothorst zijn weer in volle gang. De bouw van de nieuwe vleesvarkensstal lag vanwege de vorst drie tot vier weken stil. De strenge vorst – er werd -23,9 gemeten – zorgde verder niet voor noemenswaardige problemen op het proefbedrijf. Op de foto poseren Rosemarijn Gerritsen (Hoofd Varkenscluster) en Christian Bruil (Projectleider). Foto’s: Koos Groenewold, tekst: Bouke Poelsma

 • Overzicht van een deel van het bouwterrein. Bouwlieden zijn druk bezig met het storten van de putwanden van de vleesvarkensstal. „De 18 afdelingen van de stal worden in 18 dagen gestort. De bekisting wordt ’s ochtends afgebroken. ’s Middags wordt beton gestort”, vertelt Christian Bruil. Rechts op de foto staat de biggenstal. Deze stal is verlengd.

 • Deze verreiker helpt de bouwlieden bij het afbreken en verplaatsen van de bekistingconstructies.

 • ’s Middags wordt beton gestort. De bouwlieden genieten van het mooie weer. Hoewel de winterperiode nog maar net achter de rug is, kan er nu al in een hemdje worden gewerkt.

 • Detail van de putwanden. In de nieuwe vleesvarkensstal wordt gewerkt met grondkanaalventilatie. De lucht komt binnen via zogenoemde koekoeksgaten en komt tot rust onder de bolle vloer. De geconditioneerde lucht wordt onder het waterkanaal doorgehaald en gaat via het voerpad omhoog. Links op de foto is het mestkanaal zichtbaar.

 • De stalinrichting van de nieuwe kraamhokken is al geleverd.

 • Ook het filterpakket van de gecombineerde biowasser ligt te wachten om geplaatst te worden.

 • Dit is de nieuwe quarantainestal voor de aangevoerde gelten. Begin april worden SPF-dieren aangeleverd. „Wij hebben een hoge gezondheidsstatus op ons proefbedrijf. SPF-dieren passen daar het beste bij”, legt Rosemarijn Gerritsen uit. De dieren in de quarantainestal worden voorbereid op een leven in groepshuisvesting met voerstations. „Ze moeten de poortjes door om bij het voer te komen”, vertelt Gerritsen.

 • Dit is het zogenoemde Oolman-ventilatiesysteem, dat tientallen jaren geleden al werd geïntroduceerd. De geconditioneerde lucht komt via een spleet in het plafond binnen boven het voerpad.

 • Dit voerstation staat in de trainingsgroep. Hier maken de zeugen kennis met het voersysteem, waar ze ook in de dragendezeugenstal mee te maken krijgen. „Vanaf volgende week gaan we weer werken met een strikt hygiëneprotocol. Tijdens de bouwperiode is het erg lastig om dat goed in de hand te houden”, vertelt Rosemarijn Gerritsen.

 • Deze afdeling is bedoeld voor medisch onderzoek van de zeugen. In de ruimte voor de kunststof scheidingswand worden de zeugen gedoucht. „Dan kunnen ze schoon het kraamhok in”, vertelt Christian Bruil.

 • In het luchtkanaal worden drie ventilatoren geplaatst. Die zuigen de lucht af op basis van onderdruk.

 • De lucht gaat naar deze ruimte. Hier wordt de gecombineerde biowasser geplaatst.

 • Via meetsmoorunits gaat de lucht vanuit de dragende zeugenstal (links) naar het luchtkanaal. De dragendezeugenstal is sinds begin januari in gebruik. Enkele dieren kregen na de overgang naar de groepshuisvesting last van klauwproblemen. Ook waren er meer terugkomers en vewerpers dan gebruikelijk. „Het aantal probleemgevallen lag hoger dan verwacht. We hebben de dieren apart gezet en behandeld”, vertelt Rosemarijn Gerritsen.

 • Deze silo dient voor de opslag van het spuiwater van de gecombineerde biowasser. Rechts is te zien dat er in het dak van de bestaande stal een uitlaat voor de luchtwasser is gemaakt.

 • Detail van de Hotraco-klimaatcomputer. De aanduiding 3.1 staat voor de eerste varkensstal. „Het hoofdgebouw en de receptie hebben de aanduiding 1 meegekregen. De rundveetak duiden we aan met een 2, de varkenstallen met een 3 en de pluimveetak met een 4”, vertelt Christian Bruil over de indeling op het bedrijf.

 • De aanbouw van de kraamstal gaat sneller dan verwacht. Dit gedeelte moet in juli klaar zijn. Dat wordt mei. „In mei stappen we over van een weeksysteem naar een driewekensysteem. Dan wisselen we ook van eindbeer. We werken nu nog met de Talent. Dat wordt de Tempo. We gaan beren mesten. In onze optiek past een Tempo-beer daar beter bij. Voor onderzoek wil Topigs hier naast de Tempo nog een beer inzetten. Dat wordt een Talent of een Top Pie”, vertelt Rosemarijn Gerritsen.

 • Overzichtsfoto van de biggenstal. In dit stalgedeelte vinden straks intensieve dierproeven plaats. Het achterste deel van deze stal wordt gebruikt als opslagruimte.

 • Buiten worden de voorbereidingen getroffen om de erfverharding verder aan te leggen.

 • Een overzichtsfoto van het bedrijf. Benieuwd naar de achtergronden van de bouw? Bekijk de eerdere reportages die Boerderij.nl maakte op het bedrijf. Deel 1, Deel 2, Deel 3.

Of registreer je om te kunnen reageren.