Varkenshouderij

Foto & video

VIC Sterksel bouwt Starplus-stal

Varkens Innovatie Centrum bouwt aan het prototype van de nieuwe integraal duurzame varkensstal: de Starplus-driesterrenstal.

Foto

 • Varkens Innovatie Centrum (VIC) bouwt in Sterksel (N.-Br.) aan het prototype van de nieuwe integraal duurzame varkensstal: de Starplus-driesterrenstal. De stal geeft vorm aan innovatieve gedachten rond het duurzaam houden van varkens in de toekomst. Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • De nieuwe vleesvarkensstal heeft onder andere een overdekte uitloop en vermindert de uitstoot van ammoniak en geur. De drie sterren geven de hoge dierenwelzijnsstatus weer.

 • In Sterksel verrijst momenteel een prototype. Dat wil zeggen dat de stal nog niet op bedrijfsschaal is. In januari is er een begin gemaakt met het grondwerk en de onderbouw.

 • De mest en het gebruikte strooisel (bijvoorbeeld snijmais) vallen door de roosters op een nog te installeren mestband. Vandaar deze staalconstructie.

 • De mestband is een techniek die al langer draait bij VIC Sterksel. In de driesterrenstal komt een doorontwikkelde versie van de mestband te draaien.

 • De urine loopt van de onder afschot geplaatste banden af, en komt in een verdiepte put terecht. Later kan dit bijvoorbeeld tot kunstmestconcentraat verwerkt worden.

 • De innovatieve stal is ontwikkeld door een consortium van bedrijven, waaronder Wopereis Staalbouw. Dit bedrijf zet hier de staalconstructie.

 • Daarnaast participeren HoSt en Kempfarm in het project van Wageningen UR Livestock Research.

 • Met een laserwaterpas zetten de medewerkers de spanten op hoogte. De realisatie van de nieuwe stal is mogelijk door de toekenning van een SBIR-subsidie. SBIR is een uit de Verenigde Staten afkomstig programma (Small Business Innovation Research-program). Europa heeft dit idee overgenomen. Basis voor toekenning van de subsidie is een competitie. De beste ideeën krijgen opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek en eventueel realisatie.

 • Het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij heeft als ambitie dat in 2015 alle nieuw te bouwen stallen integraal duurzaam zijn. In dat kader is onderzoek meer dan welkom.

 • De bouw vordert nu gestaag. De betonelementen voor de vloer zijn ook geplaatst.

 • De onderzijde van de dichte vloer. Duidelijk te zien is dat deze schuin afloopt richting de nog te plaatsen roostervloer.

 • Volgens planning wordt de stal in april geopend. Op www.boerderij.nl vindt u tot die tijd regelmatig updates. Varkenshouder Martien van Kempen heeft concrete plannen om een volwaardig bedrijf volgens dit concept te gaan bouwen. Hier een schets van hoe een volwaardig, in het landschap ingepast bedrijf er in de toekomst uit zou kunnen zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.