Varkenshouderij

Foto & video

Uitbreiden voor rendabele reductie

Marc en Ans Rensen startten vijf jaar geleden met de aanvraag voor een milieuvergunning voor uitbreiding van 180 naar 520 zeugen. De investering in het verminderen van de ammoniakuitstoot is alleen rendabel te maken door flinke uitbreiding van de zeugenstapel.

Foto

 • Marc en Ans Rensen, beiden 34 jaar, wilden verder met hun bedrijf. Momenteel hebben ze 180 vermeerderingszeugen en 40.000 vleeskuikens. Voldoende schaalgrootte moet een extra toeslag geven van €5 per big, boven op de huidige toeslag. Ook het voer moet €0,50 per 100 kilo goedkoper kunnen. Foto’s: Hans Prinsen, tekst: Martin ten Hooven

 • Om investeringen in ammoniakreductie rendabel te kunnen maken, heeft Rensen de zeugentak van het bedrijf uitgebreid van 180 naar 520 zeugen. Momenteel zijn er al 450 opfokzeugen aangedekt in verschillende stadia van de dracht. De zeug is een combinatie van Groot Yorkshire-zeugenlijn x Topigs 30, Topigs 20 turbo genaamd.

 • De varkenshouder zijn nog volop bezig de laatste hand te leggen aan de inrichting van de stal voor gespeende biggen. Dit doen ze in eigen beheer.

 • De luchtinlaat is aan een kant van de stal gemaakt. Om invloed van de wind te voorkomen, is de voorkant helemaal dicht. De lucht moet tussen de verticale damwandprofielen en de golfplaten door.

 • In het inlaatkanaal buiten de stal zijn om de 2 meter verticale metalen platen gezet om windinvloeden zoveel mogelijk te voorkomen. Het gaas moet voorkomen dat vogels in de stal komen.

 • De verse lucht komt rechtstreeks van buiten in de ruimte onder voergang, waar zes Twinbuizen zorgen voor het opwarmen van de lucht. De openingen in de roosters zijn dusdanig klein dat er onderdruk in de stal is.

 • Aan de achterzijde van de stal staat de biologische combiwasser om de afgevoerde stallucht te zuiveren. De wasser staat op de grond en valt daardoor niet zo op.

 • De biggenstal staat volledig apart van de zeugenstal. Zo probeert Rensen de overbrenging van ziektes van zeug op biggen te beperken. Er komen twee tomen biggen in een hok op volkern kunststof roosters. De voerbak heeft vijf vreetplaatsen.

 • De hokafscheiding bij de voergang sluit zeer goed aan op de betonroosters om te voorkomen dat de lucht direct onder de afscheiding doortrekt en bij de biggen komt.

 • In de dekstal is plaats voor 46 zeugen en twee beren. De ruimte tussen de boxen is 3 meter. Hier kunnen eventueel ‘probleemzeugen’ los lopen om berigheid op te wekken.

 • De achterkant van de boxen heeft een zogenoemd inseminatiehekje. Dit vergemakkelijkt het insemineren van de zeugen.

 • Het achterste deel van de vloer in de boxen bestaat uit driekant metalen roosters voor een goede mestdoorlaat. Ter hoogte van de achterkant van de boxen is een opklapbaar gedeelte. Vaste mest is zo eenvoudig in de put te schuiven. Hygiëne is belangrijk in de dekstal.

 • Een week na het spenen gaan de gedekte zeugen naar een wachtstal. Hier zijn voerligboxen met uitloop. Hierin blijven de zeugen tot ruim drie weken na het insemineren, wanneer ze drachtig gescand zijn.

 • Om de tyleen waterleiding is een stukje tyleenbuis geschoven met een grotere diameter. Het eventuele condenswater op de waterleiding valt zodoende niet op de lassen van de valpijpen van de dosators.

 • In het scheidingshek tussen de dekgroepen in de wachtstal is een uitsparing gemaakt om gemakkelijk over het hek te kunnen stappen tijdens de controle.

 • Na het scannen op drachtigheid komen de zeugen in groepshuisvesting met voerstations. Dit gebruikte Rensen ook al in de bestaande stal. Hij heeft goede ervaringen met dit systeem en kan de zeugen goed naar conditie te voeren.

 • Van een stoppende zeugenhouder kocht Rensen enkele voerstations. Hij heeft een voerstation op ongeveer 40 tot 45 zeugen. Dit kleine aantal per station zorgt voor meer rust in de stal, omdat niet de volle 24 uur per dag nodig is om alle zeugen het voer te laten opnemen.

 • De zeug staat in het kraamhok met de kop naar de muur. Zo heeft Rensen goed zicht op de geboorte van de biggen. De zeug ligt op metalen roosters. Het voorste gedeelte is gietijzer, het achterste driekantmetaal. De biggen liggen op een verwarmde plaat. De rest van het hok bestaat uit geplastificeerde metalen roosters.

 • De bovenzijde van de box voor de zeug is open en zodoende vrij laag. Omdat Rensen zo’n 2 meter lang is, kan hij zo leunend over de rug van de zeug heen nog biggen oppakken aan de andere kant van de zeug. Ter hoogte van de trog is en zogenoemde springbeugel geplaatst om te voorkomen dat de zeug uit de box springt.

 • Tussen de trog en de springbeugel is een roestvaststalen plaat gemonteerd om te voorkomen dat de zeug de kunststof scheidingswand aanvreet. Rensen noemt het de spiegel voor de zeug.

 • Per twee kraamhokken is een stortkoker om snel de mest uit de hokken te verwijderen. Er zijn 90 kraamhokken bijgebouwd. De 40 bestaande kraamhokken blijven ook dienst doen.

 • Links achterin is het afzuigkanaal van de bestaande stal te zien. Dit sluit aan op het nieuwe centrale afzuigkanaal, dat richting de luchtwasser leidt.

 • De vijf ventilatoren voor de afvoer van de afgewerkte stallucht zitten horizontaal in de vloer van het afzuigkanaal. Via de drukkamer drukken ze de lucht door de luchtwasser.

 • Het bedrijf is nu klaar voor de toekomst. Vrijdag 7 maart houdt familie Rensen een open dag van 13.00 tot 16.00 uur. Het bedrijf is te vinden aan de Maateweg 5 in Raalte (Ov.).

Of registreer je om te kunnen reageren.