Varkenshouderij

Foto & video

Per jaar 15.000 kuub mest verwerken

Na 1,5 maand draaien zijn Ludo en Twan Poels tevreden over hun mestverwerker. Met de installatie zetten ze 15.000 kuub mest om in dikke fractie, stikstofconcentraat en 7.500 kuub water dat naar de luchtwasser gaat.

Foto

 • Ludo en Twan Poels verwerken sinds kort 15.000 kuub mest per jaar. Het vrijkomende water wordt gebruikt als spoelwater in de luchtwasser en voor het reinigen van de afdelingen. De installatie draait sinds Nieuwjaar 24 uur per dag, zeven dagen per week. De broers zijn tot dusver dik tevreden. De broers hebben in Meerlo (L.) een varkensbedrijf met ongeveer 1.300 zeugen en circa 11.000 vleesvarkens. Op een tweede locatie in de buurt staat een deel (5.000) van de vleesvarkens. Op het bedrijf zijn, naast de twee broers, zes mensen werkzaam. Foto’s: Henk Riswick, tekst: René Stevens

 • Eind vorig jaar schaften de broers een installatie aan van leverancier VP-Systems, een investering van €650.000. De afgelopen jaren experimenteerden ze al wat met verschillende technieken. Op het bedrijf was daarom al een loods aanwezig en drie grote opslagputten van elk 400 kuub. De ondernemers rekenen op een totale kostprijs van €15 per kuub ingaande mest. Dat is inclusief een vergoeding voor eigen arbeid.

 • In totaal verwerken de broers 15.000 kuub drijfmest per jaar. In een kantoor in de loods is het scheidingsproces in te regelen en te volgen. De installatie draait 24 uur per dag onbemand. De broers hoeven alleen de aan- en afvoer van mest te regelen.

 • De eerste stap is het toevoegen van polymeren en zuurstof aan de drijfmest. Daardoor klitten vaste delen uit de mest samen en drijven omhoog. Via een transportband worden de dikke delen afgevoerd. De ingedikte massa gaat vervolgens naar een pers die de dikke fractie verder indikt. Deze maakt een vast product met een drogestofgehalte van 35 procent.

 • Detail van de pers.

 • De dikke fractie valt op een hoop in de loods. 1.000 kilo drijfmest levert 160 kilo dikke fractie op. De dikke fractie gaat nu voor €20 per ton naar een vergister.

 • Poels laadt de dikke fractie in containers voor afvoer naar de vergister.

 • Met een camera is het proces op afstand te volgen. Zowel de ondernemers als de leverancier van de installatie kunnen online de verwerker in de gaten houden. De leverancier kan de installatie op afstand besturen.

 • Na een scheidingstechniek en ultrafiltratie gaat de waterige fractie door buizen voor de omgekeerde osmose. Daardoor ontstaat een concentraat met anorganische stikstof en kali. Van 1.000 kilo drijfmest blijft 350 kilo stikstof/kali-concentraat over. Het concentraat wordt opgeslagen in de voormalige mestsilo’s. De afzet ervan loopt via een loonwerker die ook dit concentraat maakt. Die mengt voor of bij akkerbouwbedrijven op met drijfmest om een mestsoort te krijgen die beter aansluit bij de vraag vanuit de akkerbouw. Het gaat Poels ongeveer €10 per ton kosten, afhankelijk van de bestemming.

 • In de ruimte voor de verwerking van de dunne fractie staan ook de hulpstoffen (polymeren) voor de eerste scheidingsstap. Via automatische weging is de hoeveelheid aanwezige vloeistof nauwkeurig in beeld.

 • De 7.500 kuub water per jaar gaat naar de luchtwasser om te dienen als spoelwater. Het resterende kwart gebruikt Poels om afdelingen mee schoon te spuiten.

 • De investering hiervoor is gering; er is een buffervat van 50 kuub geplaatst en een ringleiding over het hele bedrijf voor het reinigingswater. Alles bij elkaar een investering van circa €5.000. Poels bespaart jaarlijks €1,50 per kuub water door niet te hoeven lozen en geen water op te hoeven pompen.

Rene Stevens

Of registreer je om te kunnen reageren.