Varkenshouderij

Foto & video 6 reacties

De Schothorst breidt varkenstak uit (6)

Proefbedrijf Schothorst Feed Research in Lelystad is aan het bouwen. De afgelopen jaren zijn de pluimvee- en rundveestallen aangepakt. Nu is het tijd voor de varkensstallen. Boerderij.nl volgt de bouwwerkzaamheden op de voet. Dit is deel 6.

Foto

 • De nieuw- en aanbouw van de vier varkensstallen van proefbedrijf Schothorst Feed Research in Lelystad is bijna voltooid. In deze reportage is te zien en te lezen hoe de vleesvarkenstal is ingedeeld, voor welke snufjes is gekozen en welke invloed de veranderingen hebben op de huidige bedrijfsvoering. Op de foto poseren projectleider Christian Bruil en bedrijfsleider van de varkenstak Bertus Meinten. Foto’s: Koos Groenewold, tekst: Bouke Poelsma

 • Bruil en Meinten zijn tevreden over de samenwerking met de diverse bedrijven die hun steentje aan de bouw hebben bijgedragen.

 • Aan de voorzijde van het bedrijf werken stratenmakers hard aan het op peil brengen van de erfverharding. Het weer zat hen niet bepaald mee. Achter het minikraantje s de voorgevel van de nieuwe vleesvarkensstal zichtbaar.

 • Een bouwvakker van bouwbedrijf NAP is aan de buitenzijde van de stal bezig met de laatste loodjes. De opleverdatum van de stal is vastgesteld op vrijdag 19 oktober. Vanaf eind oktober wordt de vleesvarkensstal vol gedraaid. Begin maart moeten alle afdelingen vol liggen. “Sinds enkele maanden werken we intensief samen met Topigs”, vertelt bedrijfsleider van de varkenstak Bertus Meinten. “De afronding van de bouw voelt als de echte aftrap van die samenwerking.”

 • De nieuwe vleesvarkensstal is 114 meter lang en 25 meter breed. De stal telt twaalf reguliere afdelingen (met ieder acht hokken voor vijftien varkens) en vijf afdelingen met Ivog-stations. Deze afdelingen hebben acht hokken met ieder twaalf varkens. In de afdeling met individuele huisvesting is plek voor maximaal 96 varkens. Er is ook een laboratorium in de achterzijde van de stal. “Hier is een sectieruimte waar onderzoek wordt gedaan naar bijvoorbeeld de darmvertering van de dieren”, vertelt Christian Bruil.

 • Het laboratorium heeft een aparte ingang met douches.

 • “De stal lijkt aanvankelijk op een reguliere stal uit de praktijk”, vertelt Bertus Meinten. “De kleine hokken in de achterzijde van de stal kom je op andere bedrijven echter niet tegen. Deze individuele huisvesting is uitsluitend voor de proeven bestemd.” Ook aan de huisvestingseisen van een individueel proefvarken zijn eisen gesteld. Een hok moet minimaal vier vierkante meter groot zijn. “Afhankelijk van het onderzoek houden we minimaal een en maximaal vier varkens per hok”, zegt Meinten. Deze afdeling telt 24 hokken. Het voeren gebeurt met zakvoer, dat handmatig wordt afgewogen.

 • De centrale gang is 99 meter lang. De afdelingen worden verwarmd met een rondpompsysteem, waarbij de warmte van de zwaardere dieren wordt gebruikt om de lichtere te verwarmen.

 • In vijf afdelingen wordt gewerkt met Ivog-stations. In totaal zijn er 40 van deze Individueel Voer Opnamestations in Groepshuisvesting van firma Insentec

 • Deze beugel moet voorkomen dat varkens voor de ingang van het voerstation gaan liggen en zo de weg versperren.

 • Als een vleesvarken het voerstation ingaat, wordt de voerbak met inhoud gewogen. Dit gebeurt na afloop weer, zodat de voeropname geregistreerd kan worden. De varkens kunnen tijdens de voerbeurt niet drinken. Dat moeten de dieren achterin de afdeling doen. “Het verstrekken van water in het voerstation kan de registratie van de voeropname op negatieve wijze beïnvloeden”, zegt Meinten. “Wanneer water in de voerbak wordt gemorst, kan de voerbak na de voerbeurt theoretisch gezien meer wegen dan ervoor. Om dat te voorkomen hebben we voer en water gescheiden gehouden.”

 • In de centrale gang zijn twee doorsteken gemaakt. Hier worden weeghokken geplaatst, waarbij maximaal vijftien varkens tegelijk gewogen kunnen worden en ook individuele wegingen plaats kunnen vinden.

 • In de hokken met voerstations worden maximaal twaalf varkens gehouden. In de overige afdelingen gaat het om vijftien varkens per hok. Wat opvalt, zijn de twee valpijpen per bak. Elk hok heeft zo zijn eigen voerbak. Meinten: “In de praktijk wordt dat niet gedaan. Op ons proefbedrijf willen we de mogelijkheid hebben de hokken apart te voeren.”

 • De rubberen matjes voor de voerbakken voorkomen dat de zuren in het voer het betonnen rooster aantasten. “Het matje geldt daarnaast als een extra stukje dichte vloer”, zegt Meinten. De duurzame vleesvarkensstal komt in aanmerking voor de fiscale aftrekvoordelen van de Vamil Mia-regeling.

 • Alle afdelingen zijn aangesloten op het afzuigkanaal. Op advies van de klimaatspecialisten van Hotraco hangen er geen meetwaaiers voor de kokers in de afdelingen. “Deze meetwaaiers gaan versmeren en worden na verloop van tijd minder secuur”, zegt projectleider Christian Bruil.

 • “Op basis van rekenmodellen kiest Hotraco er voor om het drukverschil te meten tussen de onderdruk in de afdelingen en de onderdruk in het afzuigkanaal. Dit is de eerste stal waarin met dit systeem wordt gewerkt ”, zegt Bruil. De gegevens worden geregistreerd en doorgegeven aan de klimaatcomputer, die vervolgens zorgt dat naar behoefte wordt geventileerd.

 • De indeling van het voersysteem was een belangrijk aandachtspunt bij de stalbouw. Bruil: “Er staan dertien voersilo’s. Om de proeven niet te schaden, willen we versleping van voer uitsluiten. Het is daarom van belang dat het voer zo kort mogelijk onderweg is en niet in allerlei bochten hoeft te gaan. Volgens mij zijn we er goed in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen.”

 • Links van de imposante voerweeghut staan zeven silo’s. Aan de rechterzijde staan zes silo’s.

 • De twee weeghokken zijn geassembleerd geleverd en moeten uit elkaar gehaald worden om ze in de stal te kunnen plaatsen. “Deze hokken zijn vergelijkbaar met de laadklep van een vrachtwagen. Ook daar kun je dieren op wegen”, zegt Meinten.

 • Rechts is de Uniqfill-luchtwasser zichtbaar.

 • In de voeropslagruimte achter de biggenbatterij staan drie individuele weegboxen. Voordat de gespeende biggen naar de vleesvarkensstal gaan, worden ze allemaal individueel gewogen. Van alle geboren biggen wordt bovendien DNA-materiaal afgenomen. Dit wordt opgestuurd naar Topigs.

 • De biggenbatterij is uitgebreid. Op deze foto is duidelijk te zien dat aan dit staldeel een stuk is bijgebouwd. De biggenstal kreeg in totaal 720 extra plaatsen en groeide naar een capaciteit van 1.440 plaatsen.

 • De 24 biggenafdelingen hebben ieder tien hokken. Per hok is ruimte voor zes biggen. De biggen worden op vier weken gespeend. Ze wegen zo’n 8 kilo als ze in de biggenbatterij komen. Wanneer ze op een gewicht zitten van 25 kilo, gaan ze naar de vleesvarkensstal.

 • Op het proefbedrijf worden biggen van een toom altijd uit elkaar gehaald. Deze dieren hebben verschillende moeders. Hoewel dat gezondheidstechnisch misschien niet het beste is, komt het de proeven ten goede. “Het geeft menging, waardoor de genetische factor tijdens de proeven het kleinst is”, legt Meinten uit.

 • Deze zeug heeft voor de zesde keer geworpen. Vrijwel alle zeugen worden na de achtste worp vervangen. In 2011 zat het proefbedrijf op 30,9 gespeende biggen per zeug. Daarvan werden er 30,4 grootgebracht. Door de overstap op een driewekensysteem, de aanvoer van nieuwe gelten en de rompslomp rond de bouw vallen deze scores in 2012 lager uit. Meinten: “We streven na om over anderhalf jaar op 31,5 gespeende biggen per zeug te zitten.”

 • “Voorheen deden we de eigen aanfok van de zeugen. Dat is nu helaas niet meer mogelijk. Dit is nog een typische Schothorst-zeug, zoals ik dat noem. Dat is een robuuste Topigs 20-zeug met goed beenwerk en zestien of meer goed geplaatste spenen. Ik vond het altijd prachtig om de eigen aanfok te doen. Met de mannen van Topigs raak ik nu ook niet uitgepraat over de fokkerij”, zegt Meinten.

 • Nieuwsgierig naar het bezoek steekt deze big zijn kop uit boven de kunststof hokinrichting. Nu de bouwwerkzaamheden ten einde lopen, kunnen Meinten en zijn drie medewerkers het werk in de varkensstallen optimaliseren. “Het transport van de kraamstal naar de biggenstal en van de biggenstal naar de vleesvarkensstal kan nog beter. Met het plaatsen van schotjes in de centrale gang gaan we dat aanpakken”, zegt Meinten, die het prettig vindt dat na de bouw alle hygiënemaatregelen weer strikt worden nageleefd.

 • Het aantal terugkomers is met 12 procent aan de hoge kant, legt Meinten uit: “We waren 5 procent terugkomers gewend. Met een drieweeks managementsysteem zijn met name onregelmatige terugkomers vervelend. Dat kost je veel verliesdagen en dat doet pijn. Met een drieweeks managementsysteem is het belangrijk om optimaal te draaien als het gaat om vruchtbaarheid. Dat is dus een belangrijk aandachtspunt.”

 • De zeugen zijn inmiddels goed gewend aan de voerstations. Meinten en zijn medewerkers houden iedere middag nauwlettend in de gaten of alle zeugen een voerbeurt hebben gehad. “We zijn een proefbedrijf en willen niet dat het missen van een voerbeurt invloed heeft op een lopende proef.” Van de 280 dragende zeugen zijn er iedere middag wel een stuk of vijf die hun voerbeurt hebben overgeslagen. Die worden opgespoord en naar het voerstation gebracht voordat de zeugen om 17.00 uur met hun volgende voerbeurt beginnen

 • Meinten en zijn medewerkers gebruiken handcomputers om de gegevens van de verschillende diergroepen mee te registreren. Meinten glimlacht: “Dit is mijn steun en toeverlaat.” Met deze reportage is een einde gekomen aan de zesdelige serie over de bouwwerkzaamheden. Bekijk hier deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 en deel 5 voor meer achtergronden over de bouw.

Laatste reacties

 • B bob

  Waarom zijn ook deze ondernemers zo kortzichtig aan het investeren geslagen . Wie heeft het bestaan van Dierwelzijn voor voor deze mensen geheim gehouden . Beter leven Googlen Heren !! kijk ook naar 'daglicht voor Varkens 'als je toch achter de pc zit.

 • boerepower

  beterrr leven hoeft niet, maar kijk wel naar: lichtkokers lichtstrook of gewoon ramen.

 • B bob

  Waarom dan niet een klein stukje verder gaan en gewoon naar de markt luisteren Boerepower ? Dan haal je de wind uit de zeilen van de dierrechtenactivisten ! En je kan een betere omzet draaien !

 • joannes

  De dierenactivisten eten geen vlees B bob! Daar kan je geen stal voor bouwen. De dierrechten activisten zijn boeren die aan productiebeperking willen om het rendement te verbeteren of te garanderen. De Dier welzijn activisten zijn de groep waar we stallen met daglicht voor zouden moeten bouwen. Maar tot op heden is dat blijkbaar niet het onderzoeks doel. Overigens, heb je je weleens afgevraagd waarom de meeste varkens roze, blank zijn? Ik vermoed dat dat voor te maken heeft met hun eeuwenlange opsluiting in donkere varkenshokken. Ze zijn er dus inmiddels op aangepast en zouden te veel zonlicht niet eens verdragen!

 • B bob

  Lekker naief Joannes, Weer een slappe poging om het in gruwelkamers www.achtergeslotendeuren.org weerloze zoogdieren misbruiken voor eigen gewin goed te praten. Ik ben een enorme liefhebber van vlees maar heb niet de ziekelijke neiging om mijn dieren te mishandelen.
  Ik sprak een paar maanden geleden een plofkippenhouder die verklaarde dat hij met een kippenras werkte dat absoluut geen daglicht meer kon verdragen en dat de kip genetisch aangepast was en in staat was om zonder Daglicht gewoon voldoende Hormoon D aan te maken.
  Varkens kunnen in de vrije natuur gewoon uit het directe zonlicht blijven door in de schaduw van bijvoorbeeld bomen te blijven en rollen regelmatig in de modder om zonnebrand te verkomen. De industrieele varkens zijn inderdaad erg blank maar niet extreem gevoelig voor de lage zonlichtinstraling in de westerse landen. Stallen met Beter leven aanpassingen zijn er gekomen door het voortschrijdende inzicht bij de 'wetenschap 'en door logisch na te denken.
  Intelligente mensen zagen dat dieren op een Biologisch bedrijf gewoon veel natuurlijk gedrag vertonen en dat de natuurlijke weerstand beter is als de omstandigheden leefbaar zijn in de stal.

 • B bob

  Schothorst richt zich vooral op het onderzoek naar de invloed van nog meer vreemde stoffen die ze willen gaan toevoegen aan het voeder. Dierwelzijn is ook voor dit bedrijf een scheldwoord terwijl dat eigenlijk een wrkwoord zou moeten zijn voor dit bedrijf.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.