Varkenshouderij

Foto & video 1371 x bekeken laatste update:17 feb 2012

De Schothorst breidt varkenstak uit (3)

Proefbedrijf Schothorst Feed Research in Lelystad is aan het bouwen. De afgelopen jaren zijn de pluimvee- en rundveestallen aangepakt. Nu is het tijd voor de varkensstallen. Boerderij.nl volgt de bouwwerkzaamheden op de voet.

Foto

 • Na een mooie periode zonder regen en vorst werden de bouwwerkzaamheden op proefbedrijf De Schothorst in Lelystad de afgelopen anderhalve maand gehinderd door veel neerslag. Het grondwaterpeil steeg snel. Het werk ging echter gewoon door. De eerste deadline werd gehaald. De zeugen zijn begin januari overgegaan naar de groepshuisvesting. De komende weken is het afwachten of vorst nog roet in het eten gooit. De eerste zeven foto’s van deze serie zijn in december gemaakt. De overige foto’s zijn op 25 januari gemaakt. Foto’s: Koos Groenewold, tekst: Bouke Poelsma

 • Het is nat op bouwterrein. Bouwlieden van NAP Lunteren zijn gehuld in regenjassen. Op de foto is de aanbouw van de biggenbatterij te zien. Hier komen 720 extra dierplaatsen.

 • De huidige kraamstal wordt uitgebreid. Op deze foto is het grootste deel van de aanbouw zichtbaar. In totaal komen er 48 kraamhokken bij. De kraamafdelingen krijgen later nog een verlaagd plafond.

 • In december wordt druk gewerkt aan de inrichting van de nieuwe zeugenstal. „Aannemer NAP, Rijnvallei bedrijfstechniek en de leverancier van de voerstations Nedap hebben hard gewerkt om de deadline voor de overgang van de zeugen te halen", vertelt Christian Bruil.

 • 30 jaar geleden werd al geëxperimenteerd met voerstations in zeugenstallen, weet Bertus Meinten, bedrijfsleider varkenshouderij op De Schothorst: „Dat waren omgebouwde krachtvoerboxen uit de rundveehouderij. Dat werkte niet. De dieren gingen er voorwaarts in en moesten er achterwaarts weer uit. Daarbij beten ze elkaar.”

 • De voerstations kunnen liefst zes soorten voer verstrekken. Dat zorgt voor een wirwar aan pijpen en vijzels. „Het lijkt wel een omgekeerde kerstboom”, aldus Meinten.

 • Hier is te zien dat er 12 vijzels de stal in gaan. De stallenbouw betekent een hectische periode voor de medewerkers van de varkenstak, erkent Meinten. De extra werkzaamheden zijn daarbij niet altijd even welkom. „In de mestputten onder de afgebroken stallen lag een 20 tot 30 centimeter dikke laag smurrie van mest en zand. Een deel daarvan konden we met behulp van een kraan weghalen. Maar we ontkwamen er niet aan om ook de ouderwetse schep en kruiwagen te gebruiken.”

 • Hier komt de nieuwe vleesvarkensstal. Deze foto is 25 januari gemaakt. Volgens planning wordt eind januari begonnen met ijzervlechtwerk. Het hoge grondwaterpeil baart wel zorgen. Het kan zijn dat de werkzaamheden daardoor iets worden uitgesteld.

 • Bouwlieden zijn bezig met de putwanden van de biggenstal. De stal krijgt vorm. De putwanden zijn gestort en de spanten staan.

 • Ook in de nieuwe kraamstal vordert het werk gestaag. De vloeren liggen erin.

 • Zo’n 170 Topigs 20-zeugen maakten begin januari de overstap naar de groepshuisvesting. De dieren worden gehouden in twee groepen. Er is nu nog onderbezetting. Beide groepen moeten straks bestaan uit 150 dieren. Begin april worden zeugen bijgeplaatst. In een aparte ruimte voor de groepshuisvesting wordt nog gewerkt aan een quarantaineafdeling. De trainingsafdeling voor de zeugen is ook nog in aanbouw.

 • De stal heeft nog geen luchtwasser. Het afzuigkanaal is ook nog niet klaar. In de kopgevel komen straks drie meetsmoorunits, die de lucht uit de groepshuisvesting afzuigen. Twee kleine ventilatoren in de zijgevel vormen een tijdelijke oplossing.

 • Deze flash-ventielen van Tulderhof in de zijgevels laten verse lucht binnen. De lucht wordt via de plafondpanelen de stal ingestuurd. Via de ventielen komt ook veel daglicht binnen.

 • De onderbezetting zorgt vooralsnog voor wat extra bevuiling van de groepshuisvesting. De dieren moeten hun weg nog vinden. Bedrijfsleider varkenshouderij Bertus Meinten merkt dat de dieren met spierpijn kampen. „Het zijn geen sporters. Ze moeten acclimatiseren.” Volgens Meinten vallen de zwakke broeders door de mand. „Zeugen die zich niet kunnen handhaven, halen we er uit. Dan gaat het vaak om oudere dieren, die problemen hebben met het beenwerk.” De tl-verlichting hangt laag. „Het licht komt daar waar het nodig is. De lampen zijn bovendien zo gemakkelijk te vervangen”, zegt Meinten.

 • Deze zeugen liggen er lekker bij. De hoogdragende zeugen – tot drie weken voor werpen – zijn niet in de groepshuisvesting geplaatst. De eerste zeugen in de groepshuisvesting moeten eind januari afbiggen. De Schothorst stapt in mei over op een 3-wekensysteem. De zeugen worden daar op ingestuurd. Het moment van spenen wordt afgewisseld (tussen 2,5 en 5,5 weken), zodat er verschillende diergroepen ontstaan.

 • Bedrijfsleider varkenshouderij Bertus Meinten (links) en projectleider Christian Bruil nemen de gang van zaken door. Meinten is tevreden over de eerste weken in de nieuwe stal. De groepshuisvesting en de overgang naar het driewekensysteem vergen de nodige aanpassingen. Meinten: „We gaan de zeugen straks eerder insemineren, op 220 dagen. Dat moet kunnen, mits ze 140 kilo wegen.” Op De Schothorst wordt streng op uierkwaliteit geselecteerd. Biggen met minder dan 15 spenen worden niet aangehouden. „Daar moet je streng in zijn”, aldus Meinten, die verwacht dat het een kwestie van tijd is voordat bedrijven 35 gespeende biggen per zeug per jaar halen.

 • „Het is grappig om te zien dat de zeugen met lange oren meer moeite hebben om te wennen. Die zien wat minder, waardoor ze iets langer tijd nodig hebben”, vertelt Meinten. De medewerkers van de varkenstak op het bedrijf hebben uitgebreide instructies gekregen over de werking van de voerstations. „Dat is goed geregeld”, zegt Meinten.

 • Een close-up van een van de voerstations. Op deze foto is goed te zien dat er met zes verschillende voersoorten kan worden gewerkt. Deze aantallen zijn benodigd vanwege de onderzoeken op het bedrijf.

 • In de centrale gang hangt de nieuwste klimaatcomputer van Hotraco.

 • De komende maanden wordt nog volop gebouwd in Lelystad. De bouw van de kraamstal en biggenstal wordt afgerond, terwijl ook een begin wordt gemaakt met de bouw van de vleesvarkensstal. „Daarbij gaan we binnenkort ook de erfverharding aanleggen. Dat zorgt meteen voor een heel ander beeld”, vertelt Christian Bruil. De bouw is te volgen op deze site.

Of registreer je om te kunnen reageren.