Varkenshouderij

Foto & video

Prima uit de voeten in nieuwe stal

Familie Vernooij bouwde vorig jaar een nieuwe vleesvarkensstal. De stal is alweer enige tijd in gebruik. Boerderij.nl nam er onlangs een kijkje en nam met Vernooij de resultaten door.

Foto

 • Theo Vernooij (28) bouwde vorig jaar in Beusichem (Gld.) een nieuwe vleesvarkensstal. Samen met Boerderij.nl kijkt hij terug op de eerste maanden in de stal. „Het loopt lekker.”


  Foto’s: Jan Willem Schouten, tekst: Bouke Poelsma

 • Een overzichtsfoto van het varkensbedrijf van familie Vernooij.

 • De nieuwste stal is links op de foto zichtbaar. Theo Vernooij legde op 23 december 2010 de eerste 1.340 biggen op. Die waren afkomstig van één vermeerderaar. De dieren varieerden sterk in lichaamsgewicht. De zwaarste biggen waren 36 kilo, de lichtste dieren wogen 18 kilo. „Ik kon goed op gewicht selecteren, al kostte dat wel wat tijd”, vertelt Vernooij.

 • Alle afdelingen van de stal waren vol op 17 januari. Op die datum werden de laatste biggen opgelegd. Vernooij werkte de eerste ronde in de nieuwe stal met Topigs 20 x Talent-biggen. Sinds april dit jaar werkt hij met Topigs 20 x Piétrain. Voorheen werkte de vleesvarkenshouder met Topigs 40 x Piétrain.

 • Een overzichtsfoto van de voersilo’s. Vernooij maakt in de nieuwe stal gebruik van de bestaande voerweger en voermenger.

 • Sinds maart dit jaar – na het ineenstorten van de graanmarkt – voert Vernooij tarwe, gerst en soja bij. Op deze foto is te zien dat het bedrijf ook sleufsilo’s bouwt voor eigen CCM-opslag. „Met het voeren van losse grondstoffen kunnen we een voordeel van 7 cent per kilo groei behalen.”

 • Het werken met de luchtwasser bevalt prima. Het zuur- en energieverbruik is laag, zo vindt Vernooij. „Hij zorgt voor ammoniakreductie, maar reduceert geen geur”, aldus de varkenshouder.

 • Een aanpassing die de varkenshouder na de stalbouw deed, was het aanbrengen van nieuwe reinigingspunten.

 • „Bij het laden van varkens hebben we veel last van wind. We gebruiken nu dit hek en positioneren ook de vrachtwagen iets anders. Dat vergemakkelijkt het laden”, zegt Vernooij.

 • Een overzicht van een van de afdelingen in de nieuwe stal. Vernooij neemt deel aan het Good Farming Star-concept van Vion.

 • Het ventilatieplafond bevalt Vernooij prima. „In mijn werk als voorlichter bij De Heus Voeders had ik al veel stallen gezien. Alle ervaringen heb ik gebruikt. Ik wist precies wat ik wilde.”

 • Tussen 1 december 2010 en 30 juni 2011 waren er gemiddeld 4.007 vleesvarkens aanwezig op het varkensbedrijf van Vernooij. Het gemiddelde opleggewicht was 23,6 kilo. De dieren bleven gemiddeld 117,6 dagen op het bedrijf. De gemiddelde daggroei per dier lag op 804 gram. De voerconversie (kilo) was 2,46. De voerconversie (EW) was 2,72. Het gemiddelde aflevergewicht bedroeg 92,6 kilo. De voerkosten per kilo groei waren €0,70. Het productiegetal per afgeleverd vleesvarken was 4,52. Het vleespercentage lag op 57,5. De cijfers zijn gebaseerd op de TEA-2000 bedrijfsresultaten.

 • Er zijn nogal wat verschillen tussen kruisingen met Talent en Piétrain, zo weet ook Vernooij. „Het voerpakket bij Talent-dieren is goedkoper. Het startvoer moet daarentegen luxe zijn voor de spieraanzet. De mestkwaliteit is bij Talent-kruisingen een aandachtspunt. Gelukkig hebben wij geen last van platte mest gehad.”

 • „Het belangrijkste verschil zit hem in de groei. Het vleespercentage van Talent-borgen en -gelten ligt rond 57 procent. Bij Piétrain is dat 58,5 procent. De opbrengst van Talent-varkens ligt 3 cent per kilo vlees lager dan die van Piétrains.”

 • „We hebben de Talent-dieren naar behoefte kunnen voeren. Een lage voederconversie in combinatie met een goedkoper voerpakket hebben de voordelen van de betere daggroei en het hogere vleespercentage van de Piétrains bijna teniet gedaan.”

 • De strokokers horen bij het Good Farming Star-concept.

 • Theo Vernooij is goed te spreken over de arbeid in de nieuwe stal. „Als je groeit, moet je gestructureerder werken. Dat is goed gelukt. We zijn de eerste ronde goed doorgekomen.” Vernooij vindt het prettig om met een vaste vermeerderaar te werken, die grote koppels kan leveren. „We zijn ook open naar elkaar toe. Dat is belangrijk voor een goede verstandhouding.”

 • Bekijk de reportages van de stalbouw.

  Deel 1
  Deel 2
  Deel 3
  Deel 4
  Deel 5

Of registreer je om te kunnen reageren.