Varkenshouderij

Foto & video 4 reacties

Varkens in oude groentekas

De varkensprijs is met €2,30 per kilo erg hoog in China. Reden voor varkensbedrijven om veel varkens af te leveren.

Foto

 • Xian Zhang (63) heeft in het district Zhangxian, in de provincie Beijing, een bedrijf met 120 zeugen en plaats voor 1.200 vleesvarkens.
  Foto's: Henk Riswick, tekst: Martin ten Hooven, met dank aan DejuxeFeed Company, onderdeel van Trouw Nutrition International

 • Aan de buitenkant is niet zichtbaar dat achter dit gebouw een varkensbedrijf zit. Aan de voorzijde zijn kleine winkels, voeropslag en woonruimtes.

 • Het voer wordt in zakken van 40 kilo aangeleverd. Het is volledig krachtvoer voor de verschillende diergroepen.

 • Een stal voor gespeende biggen. Vroeger was dit een kas om groente in te kweken. Het bestaat uit een gemetselde muur met daaraan een metalen boogconstructie. Als afdekkingsmateriaal gebruikt de varkenshouder plastic. De batterijen staan op poten op een betonnen vloer.

 • Dezelfde stal, maar nu met gespeende biggen. De ruimte is aan de voorzijde volledig open, waardoor het klimaat zeer fris is.

 • De biggen worden op een leeftijd van 25 dagen gespeend. Gemiddeld zijn er acht biggen per worp. Dat betekent bij twee worpen per jaar 16 gespeende biggen per zeug per jaar. De biggen krijgen de eerste week na het spenen een brijmengsel in een betonnen trog bijgevoerd. Dit gebeurt met een trechter en een grote pollepel.

 • De biggen vechten om de brij. Naast de brij beschikken ze over droogvoer in een trog.

 • Overal in China zijn dergelijke verwarmers te zien voor water. Het water in het vat bovenin wordt met zonnewarmte opgewarmd. De biggen krijgen het brijmengsel met dit verwarmde water.

 • In de winter wordt de plastic overkapping afgedekt met rietmatten voor de isolatie. Daar overheen komt weer plastic tegen de regen en sneeuw.

 • Dragende zeugen in voerligboxen. Achter de zeug is een goot voor de afvoer van mest en urine. De urine loopt weg en de vaste mest blijft achter. De mest wordt handmatig verzameld.

 • De zeug heeft een drinknippel hoog boven de trog. Morswater komt in de trog terecht. Alle varkens worden met de hand gevoerd. Mechanisatie is vanwege de lage loonkosten totaal niet aan de orde.

 • De voorkant van de boxen en de trog zijn gemaakt van beton. De zeug ligt op een dichte betonnen vloer. Ventilatie gebeurt door de ramen open te zetten.

 • De zeugen in de kraamstal liggen in hokken die verhoogd zijn. Dit is algemeen gebruikelijk in China. Zo is het mogelijk om dagelijks de mest onder de hokken weg te halen.

 • De zeug ligt in de kraamstal op een rooster gemaakt van ronde metalen spijlen. De mestdoorlaat is uitstekend, maar wel bijzonder glad.

 • Bij de kop van de zeug is een biggenkist geplaatst. Een lamp zorgt voor verwarming van de biggen gedurende de eerste tien dagen. Het voeren van de zeugen gebeurt met de hand.

 • Twee biggen uit dezelfde toom. Als eindbeer gebruikt Zhang een Duroc. Dit is gebruikelijk in China. De kleinste big heeft de kleur van de Duroc.

 • Medicijnen liggen her en der verspreid door de stallen. Het verbruik aan antibiotica is hoog. De Chinezen hanteren het principe: baat het niet, het schaadt ook niet. Bovendien zijn antibiotica goedkoop en vrij verkrijgbaar.

 • Ventilatie is simpel, gewoon alle ramen open en laat maar doorwaaien. Het kan in de zomer warm worden met temperaturen boven de 30 graden.

 • Pas opgelegde biggen in de vleesvarkensstal. Hier en daar is schurft zichtbaar. De gewichtsverschillen zijn behoorlijk groot. De kwaliteit is goed. Met een stok en daaraan een touw jaagt de medewerker de dieren in de benen.

 • Vleesvarkens van bovenaf gezien. Het type varken is behoorlijk goed. China heeft de – hoofdzakelijk Amerikaanse – genetica goed voor elkaar.

 • Ook bij de vleesvarkens ligt de antibiotica gewoon in de stal. Dat geldt ook voor de injectiespuiten.

 • Een zeer zware opfokzeug in de dekstal. Deze stal is een voormalige groentekas. Naast de opfokzeug een Duroc-beer. Voor de eigen aanfok zijn Large White-beren aanwezig om te paren met Landras-zeugen.

 • Een trotse medewerker van Zhang met zijn echtgenote en dochter voor het bedrijf. Chinezen zijn enorm trots op hun kinderen. De meeste mensen kunnen zich vanwege de eenkindpolitiek ook maar een kind veroorloven.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  joopie

  Ja hoor nu weten we het wel een keer dat de prijs daar hoog is.
  Nu al 5 keer bijna dezelfde reportage uit china in 3 weken tijd.

 • no-profile-image

  schuld groeit nog

  Tijd dat ze hier 1,45 levend worden moet toch kunnen?

 • no-profile-image

  schuld groeit nog

  Jammer dat in china niet dezelfde regels in 2013 gelden voor antibiotica gebruik en dierenwelzijn dan in nl

 • no-profile-image

  Woopie

  @Schuld groeit, waarom? China exporteerd niet en denk je dat de gemiddelde chinees het intresseerd hoe het varkensvlees geproduceerd is? Dat we hier in NL doordraven dat er een politieke partij voor dieren is, zegt meer over te goeie welvaart.

Of registreer je om te kunnen reageren.