Varkenshouderij

Foto & video 1 reactie

Thailand: gesloten met 16.000 zeugen

Bij SPM, dat een voerfabriek en een grote varkensboerderij heeft in het westen van Thailand, wordt zowel geld verdiend als rekening gehouden met het milieu.

Foto

 • De voerfabriek van SPM staat in de provincie Ratchaburi, op ongeveer anderhalf uur ten westen van de Thaise hoofdstad Bangkok.
  Tekst en foto's: Vincent ter Beek

 • Oprichter en manager is dr. Somchai Nitikanchana (59). Hij staat aan het hoofd van de onderneming sinds 1990, ofschoon een en ander eigendom is van zijn drie kinderen.

 • Hij begon met het opzetten van een kleinschaliger voerfabriek plus gesloten varkensbedrijf en groeide over de jaren uit tot een van de grotere onafhankelijke veevoer- en varkensproducenten in Thailand. Zijn voornaamste doel is om winstgevendheid te combineren met milieuvriendelijke productie.

 • De voerfabriek heeft een totale capaciteit van 200.000 ton op jaarbasis. Circa 50 procent hiervan wordt buiten de deur verkocht, de andere 50 procent wordt gebruikt door de varkens op zijn eigen boerderijen. Deze worden bevolkt door 16.000 zeugen, die zo’n 300.000 vleesvarkens op jaarbasis opleveren.

 • De varkens worden gefokt op diverse ‘multisite’ operaties op twee plekken in de province. Een van deze gebieden bevindt zich circa 50 kilometer verderop; de andere is te vinden in de directe nabijheid van de voerfabriek. Iedere locatie is een gesloten bedrijf.

 • De afdeling vleesvarkens in de buurt van de voerfabriek bevat 22 stallen. Mest wordt hier op diverse manieren hergebruikt, bijvoorbeeld in de bananenteelt direct naast de stallen.

 • Andere gewassen worden hier ook verbouwd. Het complex heeft ongeveer 100.000 vleesvarkensplaatsen, dus er is behoorlijk veel mest beschikbaar.

 • In de toekomst worden ook palmbomen verbouwd voor de productie van palmolie.

 • Veel van deze projecten komen ten goede aan het boerderijpersoneel. Zodra zij klaar zijn met het werk op de boerderij, kunnen zij aan het werk in hun eigen moestuintjes. Bij elkaar heeft SPM ongeveer 1.000 mensen aan het werk.

 • Mest wordt ook gedroogd…

 • – en kan dan makkelijk gebruikt worden op het land.

 • Mest wordt ook omgezet in biogas...

 • …waarna deze dynamo’s het product omzetten in energie.

 • Een grote waterpartij, dichtbij de vleesvarkensstallen, zorgt voor een constante watervoorziening voor de varkens op de boerderij.

 • Even verderop, op een andere locatie, bevinden zich de opfokstallen. Ze bevatten een tunnelventilatie-systeem.

 • Direct rondom de voerfabriek staan de zeugenstallen – temidden van rijstvelden…

 • …en kleine meertjes.

 • De zeugen werpen gemiddeld 22 tot 24 biggen per jaar. De biggen worden gespeend met 24 tot 26 dagen.

 • Gemiddelde voeropname van de vleesvarkens (van 20 tot 100 kilo) is ongeveer 700 gram per dag. Zij worden bij een gewicht van 100 tot 105 kilo verkocht aan een tussenpersoon.

 • Op het complex is een continu proces gaande om oude stallen te vervangen door nieuwe.

 • Dit oudere type stal wordt gebruikt voor oudere zeugen die bestemd zijn voor het slachthuis.

 • Hun mest wordt opgevangen op een lager niveau – de zeugen zelf staan op een verhoging.

 • Ook temidden van deze zeugenstallen heeft dr. Somchai gedacht aan het milieu. Een recent project, dat ook in de Thaise media veel aandacht kreeg, wijdt zich aan het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de stallen.

 • Deze turbine zet de zonne-energie om in warmte, die wordt gebruikt…

 • …om de biggen warm te houden.

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  Toekomst?

  En hier in NL maar roepen dat we voorop lopen. Deze ondernemer lukt het tenminste om te investeren in redelijk duurzame methoden. Misschien is hij nog aan het experimenteren hiermee maar toch is hij al verder dan menig varkenshouder in NL. Waarom dat hier niet kan? Past schijnbaar niet in het plaatje van maatschappelijk ondernemen terwijl het tegendeel waar is. Dit soort ondernemers met eigen initiatief wordt in NL tegengewerkt door overheid en bedrijfsleven die als eerste uit de trog willen vreten, financieel dan, en de boer mag het bedrijfsrisico dragen!

Of registreer je om te kunnen reageren.