Varkenshouderij

Foto & video 1193 x bekeken

Brandveiligheid voorop bij uitbreiding

Bij uitbreiding van het bestaande vleesvarkensbedrijf investeerden de gebroeders Baltussen in Landhorst (N.-Br.) in het maximale gebruik van brandwerende materialen.

Foto

 • De broers Jos (45, niet op de foto) en Willy (42) Baltussen hebben in Landhorst (N.-Br.) een maatschap met daarin een melkvee- en varkenshouderijtak. Het vleesvarkensbedrijf met 2.600 plaatsen is uitgebreid met een nieuwe stal voor 3.168 vleesvarkens (gerekend met 1 vierkante meter). In 2006 startten de broers de vergunningsprocedure.

  Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • De nieuwe stal is tegen twee van de drie bestaande stallen gebouwd. Baltussen liep bij de aanvraag op tegen forse eisen van zowel brandweer, gemeente als verzekeraar. Om aan de eisen te voldoen zouden de broers regulier kunnen bouwen, maar moeten investeren in een hightech brandmeldinstallatie. Na oriëntatie bij verschillende leveranciers zagen de ondernemers dat niet zitten. Ze besloten een andere weg in te slaan en zo veel mogelijk met ‘onbrandbare’ materialen te bouwen.

 • De brandwerende eisen van de broers verhoogden de bouwkosten en vergde extra inspanning van de betrokken partijen. Het resultaat is wel een stal die uitermate goed bestand is tegen brand. “We verwachten via een lagere verzekeringspremie een deel van de kosten terug te halen.”

 • Vooral vanwege de onbrandbaarheid kozen de broers voor een iets duurdere betonnen hokinrichting. Alleen de voorfronten zijn van kunststof.

 • Het plafond bestaat uit aluminium damwandprofiel met daarop een laag steenwol. Een lichtstraat aan beide zijden van de stal zorgt voor veel lichtinval. “Je kunt de ronde doen zonder dat de lampen aangaan, het zorgt voor een plezierige werkomgeving. Achteraf hadden de ramen van ons nog wel wat hoger mogen zijn.”

 • Bijzonder is dat ook de tussenwanden in het werk gemaakt zijn van aluminium damwand, geïsoleerd met steenwol. Bij de spantbenen is de tussenwand luchtdicht afgewerkt met pir. Een afdekplaat zorgt voor de nette afwerking. “De aannemer heeft veel tijd en energie gestoken in de tussenwanden.”

 • Aan een zijde van de stal bevindt zich de luchtinlaat.

 • De broers kozen voor fijnmazig gaas in plaats van geperforeerde damwand. “Je hoort wel eens dat damwand bij heiig weer dicht vriest in de winter.” Aan de onderkant zitten zaagtanden voor een goede dosering bij weinig ventilatie. Een onderdruk-gestuurd gordijn wordt nog gemonteerd.

 • De lucht komt via een kant van de stal onder een bolle vloer per afdeling de stal in. “De putten zijn 2 meter diep, dus volume is er genoeg.” Ondanks de kanaalventilatie is er op deze manier toch jaarrond mestopslag op het bedrijf.

 • Een deel van de centrale gang bestaat uit dichte platen. Hieronder is het luchtkanaal.

 • Zowel onder de bolle vloer als onder het gangpad is een vernevelingsinstallatie aangebracht om de binnenkomende lucht te koelen en tot rust te brengen. Op deze manier verwacht Baltussen de zomerse pieken in maximumventilatie terug te brengen. "Het kost veel energie om die laatste kuubs lucht door de luchtwasser te halen, alles wat we met koeling winnen hoeven we niet te ventileren."

 • De centrale voerleiding is afgetakt naar de verschillende afdelingen. Dankzij de parallellopende waterleiding is de afdelingsleiding eenvoudig door te spoelen.

 • De ventielen zitten op gelijke afstand van elkaar. Zo krijgt iedere bak een gelijke hoeveelheid restvoer dat sinds de laatste voerbeurt in de leiding is blijven staan.

 • Een kogelkraan aan het eind van iedere afdelingsleiding maakt doorspoelen eenvoudig.

 • Het luchtkanaal bestaat uit onbrandbare sandwichpanelen met glaswol. Van hieruit komt de lucht bij de inpandige biologische luchtwasser met horizontaal waspakket. De prestaties van de luchtwasser kunnen via een datalogger met internetverbinding continu uitgelezen worden door de gemeente of een controlerende instantie.

 • Het luchtkanaal bestaat uit onbrandbare sandwichpanelen met glaswol. Van hieruit komt de lucht bij de inpandige biologische luchtwasser met horizontaal waspakket. De prestaties van de luchtwasser kunnen via een datalogger met internetverbinding continu uitgelezen worden door de gemeente of een controlerende instantie.

 • Er is geen drukkamer, de lucht wordt door de ventilatoren in de nok door het waspakket gezogen.

 • Dit zorgt voor een verhoging van het emissie-punt.

 • Een groot afdak vormt het luchtkanaal dat de stallucht uit de bestaande stallen richting de nieuwe wasser voert.

 • Door deze constructie kan een eventuele brand in de bestaande stallen nooit overslaan naar de nieuwe stal. Om zoveel mogelijk stof af te vangen wordt er waswater verneveld in het kanaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.