Varkenshouderij

Foto & video

Nieuwe stal bij onderzoeksboerderij

Research Farm Laverdonk, de onderzoeksboerderij van Agrifirm, nam onlangs een nieuwe stal met 720 vleesvarkensplaatsen in gebruik.

Foto

 • Harold de Louw is bedrijfsleider bij Research Farm Laverdonk, de onderzoeksboerderij van Agrifirm. Onlangs nam het bedrijf een nieuwe stal met 720 vleesvarkensplaatsen in gebruik.  Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • De nieuwe stal is een uitbreiding. In totaal zijn er nu 1.100 vleesvarkensplaatsen. Het bedrijf, met ook een vermeerderingstak met 135 Topigs 20-zeugen, is hiermee nu volledig gesloten.

 • Op het bedrijf test Agrifirm het gebruik van nieuwe grondstoffen, voerconcepten en verbeterde procestechnologie in een praktijksituatie. De varkens zitten dan ook in normale groepen, in negen afdelingen met elk 80 plaatsen.

 • Het grootste deel van de stal is uitgerust met standaard droogvoerbakken. Het enige verschil met een ‘normaal’ bedrijf is dat de varkens regelmatig gewogen worden om zaken te monitoren.

 • Een afdeling is uitgerust met voerstations van de Oostenrijkse fabrikant Schauer. De voerstations registreren de individuele voeropname per dier per dag. Alle gegevens worden opgeslagen op een centrale computer. Ieder dier heeft de beschikking over twee voerstations met elk een verschillende soort voer. Hiermee is steeds meer te sturen naar de behoefte van het individuele varken.

 • Een luchtcilinder tilt de bak na ieder bezoek op. Na weging is de hoeveelheid restvoer en daarmee ook de opname tijdens het laatste bezoek bekend.

 • Zoals bij gangbare voerstations wordt er gewerkt met transponders voor de dierherkenning. “De onderlinge verschillen in voeropname, groei en voerefficiëntie zijn groot”, zegt bedrijfsleider Van der Louw. Borgen en gelten zitten bij elkaar in een hok.

 • Per voerstation wordt de opname in grammen per dag automatisch bijgehouden en doorgestuurd naar de centrale computer. Dat maakt het doen van onderzoek makkelijker.

 • Een voerstation is daarnaast uitgerust met dierweging (links). Dit is de volgende stap. Hiermee zijn in een keer alle belangrijke data over voeropname en groei geautomatiseerd te meten. Het station is nog een prototype van Schauer.

 • Uiteraard is er ruimte voor de opslag van veel voersoorten. Laverdonk voert hiermee de onderzoeksvragen uit die het onderzoeksbedrijf aangeleverd krijgt. Vermindering van antibiotica en fosfaatarm voer zijn twee actuele speerpunten in de lopende onderzoeken.

 • De (vele) laagfrequente doseervijzels doseren het voer in de weger.

 • Verder wijkt de voerinstallatie niet af van gangbare systemen.

 • Onderzoeksboerderijen worden gezien als een ‘normaal’ bedrijf. Er zijn geen aparte eisen of richtlijnen voor. Zoals ieder bedrijf moeten ze dus aan de geldende wetgeving voldoen. Zo moest Agrifirm de nieuwe stal voorzien van een luchtwasser om de uitbreiding vergunningstechnisch mogelijk te maken. Ook de bestaande stal is op de luchtwasser aangesloten.

 • De container met zuur van de luchtwasser staat op een lekbak.

 • De stal beschikt verder over een luchtinlaat in de zijgevel. Via de spouwmuur en kanalen komt de lucht in de afdelingen.

 • Een computer regelt op basis van onderdruk de stand van de luchtinlaat (-gordijn).

 • Bezoekers kunnen de varkens van achter glas bekijken.

 • Douchen en omkleden in bedrijfskleding is standaardprocedure.

 • Naast varkens zijn er ook 10.000 vleeskuikens en 100 rosékalveren op het bedrijf aanwezig. Het melkveeonderzoek wordt grotendeels in samenwerking gedaan met een Zweedse coöperatie, in Zweden.

Of registreer je om te kunnen reageren.