Varkenshouderij

Foto & video 1014 x bekeken

Brijscan legt fouten bloot

Om vermijdbare fouten te voorkomen, is het aan te bevelen om een brijvoerinstallatie met enige regelmaat te laten inspecteren op een juiste werking.

Foto

 • Een beknopt overzicht van de pomp en de thuisbasis van de proppen van de verschillende circuits. Een brijvoerinstallatie is complex. Gevolg is dat door slijtage, foute bediening of werkwijze veel fout kan gaan.




  Tekst: Kees van Dooren, foto’s: Bert Jansen

 • Bedrijfsleider Harry Steenbakkers van het vleesvarkensbedrijf van Jan Verhoeven in Bergeijk (N.-Br.) neemt een monster uit de voormenger. Die mengt steekvaste producten met tarwezetmeel. Van het monster wordt het drogestofpercentage bepaald

 • Arno van der Burgt van het brijteam van De Heus Voeders voert wekelijks scans uit. Zijn ervaring is dat het voeren van brij nergens feilloos verloopt. Zie Boerderij 12 van 21 december 2010, Editie varkenshouderij pagina E3, voor een overzicht van de meest gemaakte fouten en hoe die te voorkomen zijn. Op de foto noteert Van der Burgt de instellingen van de bedrijfscomputer.

 • Door stuurvloeistof te kleuren wordt zichtbaar of vermenging met brij optreedt. Het is van belang vermijdbare fouten uit te sluiten. Natte voeders zijn bederfelijk en de voederwaarde per vracht kan anders zijn. Dat leidt al tot voldoende onnauwkeurigheid in het rantsoen.

 • Niet alleen de instellingen moeten correct zijn. Ook de werkwijze van de varkenshouder is van groot belang bij het voeren van brij. Hij moet consequent werken. Cruciaal is hygiëne. Dat geldt voor de brijkeuken zelf, maar ook voor (opslag)tanks en mengers.

 • Verhoeven heeft een restloze installatie met proppen.

 • Specialist varkenshouderij Theo Vernooy van De Heus neemt monsters van de brij in alle eerste en laatste hokken van een voercircuit. Na analyse blijkt dat in bijna alle gevallen het percentage droge stof van het eindrantsoen lager is dan berekend.

 • De monsters staan klaar voor analyse. De scan is allesomvattend: er wordt gekeken naar de pomp, opslag, logistiek van producten, werkwijze, wegers, het proces en er worden heel veel monsters genomen. Naderhand krijgt de varkenshouder een rapport met daarin aanbevelingen hoe hij foutloos kan werken.

 • Een handigheidje: op het bedrijf van Verhoeven hangt in verschillende talen een instructie voor chauffeurs die voeders komen lossen. Dit helpt fouten te voorkomen en vergroot het overzicht voor bedrijfsleider Steenbakkers.

Of registreer je om te kunnen reageren.