Varkenshouderij

Foto & video

Lage voerkosten met beren in het hok

Frans en Ellie Kools stopten twee jaar geleden met castreren. Het houden van beren gaat ze goed af. De voerkosten van de vleesvarkens zijn laag.

Foto

 • Frans en Ellie Kools hebben een gesloten bedrijf met 200 zeugen. Op het bedrijf wordt een Topigs 20-zeug geïnsemineerd met een Talent-eindbeer. Het aantal gespeende biggen ligt op 27. Sinds twee jaar castreren Ellie en Frans niet meer. De biggen worden op het eigen bedrijf afgemest.
  Foto's: Peter Roek, tekst: Guus ten Hove

 • Door secuur te werken zetten de varkenshouders de puntjes op de i. Goede technische resultaten gaan boven bedrijfsgroei. Frans: „Ik heb liever twee biggen extra en goed groeiende dieren dan een groter bedrijf.” Binnen het streven naar optimale technische resultaten past ook het houden van beren.

 • In de rechter hokken liggen beren, links liggen de gelten. Door de dieren gescheiden op te leggen kan Kools ze naar behoefte voeren. De belangrijkste verandering is het langer doorvoeren van start- en tussenvoer. Beide voersoorten worden ongeveer één week langer gevoerd dan voorheen. Op die manier komen de varkenshouders tegemoet aan de hogere eiwitbehoefte van de beren.

 • Door beren te houden in plaats van borgen weten de Brabanders de voederconversie en de voerkosten flink te drukken. In de eerste zeven maanden van dit jaar ligt de gecorrigeerde EW-conversie op 2,68. Dat is 0,2 lager dan het Agrovision-gemiddelde. De voerkosten komen in dezelfde periode op €0,497 per kilo groei, ruim €0,05 minder dan andere droogvoerbedrijven.

 • Als gevolg van het stoppen met castreren hebben de biggen bijna geen last meer van streptokokken-infecties .

 • Frans en Ellie hechten veel waarde aan een schoon en opgeruimd bedrijf. Dat blijkt ook uit de rondgang over de rest van het bedrijf. Alle gangen en afdelingen zijn brandschoon. Doordat de wanden in de stal wit zijn, oogt de zeugenstal zeer licht.

 • Deze kaart hangt bij een afdeling gespeende biggen. Hierop noteert Frans welke biggen van welke zeug hij samen in een hok legt. Eventuele problemen zijn zo terug te voeren op de zeug. Deze kan daarop eventueel worden afgevoerd.

 • Op elk kraamhok staat een droogvoerbakje. Kools maakte zelf een klem om het bakje vast te kunnen zetten. Het bakje is zo eenvoudig schoon te maken.

 • De komende jaren staan voor Frans en Ellie in het teken van het verbeteren van de technische resultaten. Het vergroten van het aantal levendgeboren biggen is het belangrijkste.

 • Door te stoppen met eigen aanfok is al een flinke stap gezet. De aangekochte gelten werpen 14 levendgeboren biggen, ruim twee meer dan de oudere zeugen. Met het opruimen van de ‘eigen’ zeugen hopen de Brabanders vlot naar de 30 biggen te gaan.Of registreer je om te kunnen reageren.