Varkenshouderij

Foto & video

Verdubbeling van aantal plaatsen

De familie Vernooij in Beusichem (Gld.) verdubbelt het aantal varkensplaatsen. Ze bouwen een nieuwe stal met 2.700 plaatsen.

Foto

 • Jan (57), Theo (27) en Anny (49) Vernooij bouwen in Beusichem een nieuwe vleesvarkensstal met 2.700 plaatsen. De nieuwe stal betekent een ruime verdubbeling van het aantal varkensplaatsen op het bedrijf. Op dit moment heeft de familie Vernooij plek voor 2.100 dieren. Naast de varkenstak heeft de familie Vernooij ook een akkerbouwtak van 20 hectare en nog eens 20 hectare grasland. „Hiermee kunnen we de mestafzetkosten drukken", vertelt Theo.
  Tekst: Bouke Poelsma en foto's: Koos Groenewold

 • De nieuwe stal wordt achter de bestaande stallen gebouwd. In de bestaande stallen krijgen de vleesvarkens droogvoer toegediend. In de nieuwe stal wil Theo Vernooij graag enkele bijproducten bijvoeren. „Het gaat om CCM, tarwe-eiwit (een droog tarwegistconcentraat, red) en broodmeel."

 • Op 28 juni is een begin gemaakt met het uitgraven van de stal. Onlangs zijn de put en de wanden gestort. De stal moet eind november klaar zijn.

 • De nieuwe stal bestaat uit 12 afdelingen. In een afdeling is plek voor 224 varkens.

 • Bouwlieden van Augustinus uit Ochten zijn twee weken bezig geweest met het storten van de put en de wanden.

 • Dagelijks werd 157 strekkende meter stalwand gestort.

 • De nieuwe stal wordt 62,5 meter lang en 43 meter breed.

 • Voor het verplaatsen van de wanden werd een hijskraan gebruikt.

 • Op de achtergrond is het melkveebedrijf van de buurman zichtbaar. Hij heeft onlangs een nieuwe ligboxenstal gebouwd. Deze is nog net zichtbaar.

 • Theo Vernooij werkt vier dagen voor De Heus Voeders. Hij is bedrijfsadviseur varkenshouderij. Zijn ouders Jan en Anny zijn veel tijd kwijt aan het bedrijf in Woerden; varkenshandel De Heer . De arbeid op het bedrijf in Beusichem komt voor een groot deel neer op de schouders van Theo. Moeder Anny doet de administratie en vader Jan helpt mee met het laden van de varkens en springt indien nodig bij. Hij heeft ook de verantwoording voor de akkerbouw- en graslandtak.

 • Een van de wanden wordt met de hijskraan naar de juiste plek getild.

 • In maart dit jaar is de familie Vernooij begonnen met het afmesten van beren. Theo Vernooij is hier erg enthousiast over. „Dat is echt geweldig." Volgens Vernooij zorgen de beren niet voor veel extra rumoer in de stal. „Het rijden in de stal valt erg mee." De voederconversie daalde van 2,49 naar 2,34.

 • Voor alleen al het storten van de put was 450 kuub beton nodig. Dat komt neer op zo'n 45 betonwagens.

 • Via een slang kan er nauwkeurig worden gestort.
  Binnenkort ziet u op deze site foto's van de volgende bouwfase van de stal. In die reportage onder meer antwoord op de vraag waarom de familie Vernooij de chemische luchtwasser aan de voorzijde van de stal plaatst.

Of registreer je om te kunnen reageren.