Varkenshouderij

Foto & video

Stal voor 2.688 varkens

Ton van Tilburg heeft in het Brabantse Schaijk een nieuwe vleeesvarkensstal gebouwd voor 2.688 varkens. De totale capaciteit is gegroeid naar 5.526 plaatsen.

Foto

 • Ton van Tilburg (41) heeft in het Brabantse Schaijk een nieuwe vleesvarkensstal met 2.688 plaatsen gebouwd. In oktober 2009 is hij gestart met de stalbouw. Door de vorstperiode liepen de bouwwerkzaamheden een maand vertraging op.
  Foto's: Bart Nijs, tekst: Bouke Poelsma

 • De totale capaciteit van het bedrijf bedraagt met de nieuwe stal nu 5.526 varkensplaatsen.

 • De nieuwe stal is 41 meter breed en 75 meter lang. De stal is voor een groot deel aangebouwd tegen een van de bestaande stallen (zie rechts op de foto). Op de foto zijn ook de chemische luchtwassers van Uniqfill (95 procent reductie) en de spuiwatertank zichtbaar.

 • De stal heeft 14 afdelingen voor 192 dieren. Van Tilburg heeft gekozen voor kunststof hokinrichting. De varkens krijgen brijvoer toegediend. „In de andere stallen werken we al langer met brijvoer. Dit was voor mij het gemakkelijkst", vertelt Van Tilburg. De stal kostte €410 per plaats. „Dit is inclusief de investering in de brijvoerinstallatie", aldus Van Tilburg.

 • De spleten in de dichte vloer (5 procent). Op de achtergrond zijn de borstel en de speelketting zichtbaar. De stal voldoet aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij.

 • Net als in de bestaande stallen op het bedrijf heeft Van Tilburg ook in de nieuwe stal gekozen voor een ventilatieplafond van houtwolcement met een luchtspleet.

 • Een overzicht van het luchtkanaal. De stal is voorzien van een centraal afzuigsysteem. Via de luchtkokers, zichtbaar aan de buitenkanten, zijn alle afdelingen op het kanaal aangesloten.

 • Achterin het luchtkanaal hangen de ventilatoren. De deur geeft toegang tot de ruimte waar de wassers zijn geplaatst.

 • Achter het groene deurtje, rechts op de foto, liggen de waterleidingen voor de wasser.

 • In de luchtwasser is een smalle doorloop aanwezig. Recht is het lamellenpakket zichtbaar. Het pakket wordt door sproeiers aan de voor- en bovenkant besproeid met aangezuurd water.

 • Aan de voorzijde van de stal wordt een overdekte afleverruimte gemaakt.

 • De vrachtwagens die het erf op rijden kunnen hier straks schoongemaakt worden.

 • Onder de luchtwassers is de technische ruimte. Hierin staat onder meer de tank voor de opslag van zwavelzuur.

 • De silo's waarin de verschillende brijvoeringrediënten worden opgeslagen.

 • De brijvoerinstallatie en de voerkeuken zijn gevestigd in een van de bestaande stallen.

 • In de voerkeuken komen diverse voerleidingen binnen...

 • ...die uiteindelijk ondergronds doorlopen naar de stallen.

 • Vanuit deze computerkamer wordt de voerkeuken aangestuurd.
  Vandaag, 23 april, is er open dag op het bedrijf van Van Tilburg.

Of registreer je om te kunnen reageren.