Varkenshouderij

Foto & video

Vijfweeksysteem geeft gezonde biggen

Omschakeling naar een vijfwekensysteem vergt veel discipline op het zeugenbedrijf. Nu hebben Arjan en Ingrid Luiten in Aalten (Gld.) gezonde biggen in de kraamhokken liggen.

Foto

 • Ingrid (46) en Arjan(46) Luiten hebben in Aalten (Gld.) een gesloten bedrijf met 330 zeugen. Wiljon Ormel (25), links op de foto, werkt in deeltijd op het bedrijf. Na een goede voorbereiding en planning is het bedrijf omgeschakeld van een weeksysteem naar een vijfwekensysteem, met als doel: gezonde vleesvarkens afleveren.

  Foto's: Henk Riswick, tekst: Judith Waninge

 • Alle 80 zeugen werpen in maximaal drie dagen af. Bij het werpen is er nu meer aandacht voor de zeug en voor de biggen. Het aantal levend geboren is met één big omhoog gegaan naar 14,30 biggen per worp.

 • Wiljon Ormel helpt een zeug tijdens het geboorteproces; dag en nacht is er aandacht voor het werpen. Arjan gaat ’s nachts elke anderhalf uur langs de zeugen voor controle. Het aantal doodgeboren biggen is omlaag gegaan naar 0,75 big per worp.

 • Omdat er meerdere personen in de kraamstal lopen, schrijft eenieder de tijd op van de eerstgeborene en de tijd van de nageboorte. Het onthouden van het geboorteproces van 80 zeugen is niet mogelijk, vandaar dat Luiten een eigen kolom heeft toegevoegd op de zeugenkaart zodat alles genoteerd kan worden.

 • De biggen speent Luiten op een leeftijd van vier weken. Voordat dit bedrijf met het vijfwekensysteem begon, hadden alle biggen last van hoest en dit was bovendien moeilijk onder controle te krijgen. Nu is met het all in-all outsysteem in de kraamstal ook de hoest van de biggen verdwenen.

 • Naast extra biggenlampen zijn er ook extra voerbakken voor de zogende biggen aangeschaft. De biggen krijgen na tien dagen in de kraamstal brijvoer bijgevoerd.

 • Doordat er grotere groepen zijn, kan de varkenshouder efficiënter werken. Als er veel biggen met spreidzit zijn, kan hij meteen ingrijpen, koude biggen snel onder de lamp leggen en kleine biggen kan hij snel even aan de uier leggen voor extra biest. Ook werkzaamheden zoals tanden slijpen kunnen in één keer gebeuren.

 • Alle vier de weekgroepen hebben een eigen kleur zeugenkaart. De gespeende zeugen gaan meteen van de biggen af en dan naar de dekstal, en krijgen meteen berigheidsstimulatie. De beer gaat meteen voor de zeugen langslopen en een cd met beergeluiden klinkt door de stal.

 • Na het spenen krijgen de zeugen het zeugnummer en ook de gemeten spekdikte op de rug gespoten. Een 4 betekent bij deze zeug een spekdikte van 14 na spenen, en het dier krijgt een hierbij passende voercurve. Terugkomers weer inpassen is lastig, daarom dekt de varkenshouder altijd een paar zeugen extra aan. Selectie vindt daarna nog plaats op vijf weken dracht.

 • Op de piekdag van de verplaatsingen van de zeugen en biggen gaan de hoogdrachtige zeugen naar buiten in een wachtruimte. De keus om de drachtige zeugen tijdelijk te parkeren is een bewuste keus. Luiten: “Zo kunnen we meteen de guste zeugen naar de dekstal brengen en de berigheid stimuleren, dit is heel belangrijk om de zeugen in de groep te houden.”

 • Het bedrijf is helemaal gesloten en Luiten fokt ook de eigen Topigs 20-zeugen op, met de zuivere York-Z als kernzeug.

 • Het is noodzakelijk om de opfokzeugjes te synchroniseren om ze in een van de vier groepen in te passen.

 • De eigen opfokzeugjes komen na het spenen in een aparte afdeling terecht, in kleinere groepen.

 • De vermeerderingsbiggen (Topigs 20 × Meister Piétrain) komen in grote groepen van 90 biggen. De biggen legt Luiten allemaal zelf op en gaan naar meerdere eigen locaties in Nederland en Duitsland. Met deze grote groepen zijn de VWA-kosten lager, omdat de dierenartsen van die dienst maar één keer in de vijf weken langs hoeven te komen. Ook de transportkosten zijn lager omdat je meer biggen tegelijk naar de meststal kunt vervoeren.

 • Van elke toom selecteert Luiten de kleinste biggen. Die worden in kleine groepen opgelegd. Deze biggen krijgen extra luxe brijvoer bijgevoerd. “Je kunt de kleinere biggen nu ook veel aandacht geven en die komen ook goed door de mestronde heen”, vertelt Arjan Luiten, die ook als vleesvarkenshouder naar de biggen kijkt.

 • De ventilatie voor de biggenstal is aangepast. Doordat er meer biggen van dezelfde leeftijd liggen, is er meer lucht nodig voor ventileren. De luchtinlaat is groter gemaakt door de buitendeur van windbreekgaas te maken. De lucht gaat onder een plank door en dan boven over de deuren heen, zodat de luchtstroom gebroken is.

 • De planning is het belangrijkste onderdeel van het meerwekensysteem. Een kalender hangt in de stal om de werpweek en dekweek aan te geven.

 • Naast een jaarkalender is er een weekkalender met de kleuren van de vier groepen. Deze weekkalender geeft de activiteiten per groep aan. “Een heel gepuzzel om het schema goed te krijgen”, zegt Ingrid Luiten, die ook de hele administratie op zich neemt.

Of registreer je om te kunnen reageren.