Varkenshouderij

Foto & video

Afbouw zeugenstal gestart

De bouw van de nieuwe zeugenstal voor 550 zeugen van maatschap Stegink in Bathmen (Ov.) nadert zijn einde. De afbouw is gestart.

Foto

 • Bouwen brengt rommel met zich mee, zeker als de bouw zijn eind nadert. Er ligt veel hokinrichting voor de stal.

  Foto's: Ronald Hissink, tekst: Robert Bodde

 • De verreiker bewijst ook hier zijn diensten. Deze brengt zware en volumineuze materialen op de plek zonder dat iemand zich vertilt.

 • De dragende zeugenstal is met een lengte van 50 meter 12 meter korter dan de stal met de afdelingen kraamhokken en gespeende biggen.

 • De luchtwasser kan zo geplaatst worden.

 • De dragendezeugenstal heeft een immens oppervlak: 1.400 vierkante meter onder dak. De eerste gelten zijn op een ander bedrijf al aangedekt. In de zomervakantie worden ze verplaatst naar het nieuwe bedrijf.

 • De opfokzeugen kunnen er bijna in. Alleen het water en voer moeten nog aangesloten worden.

 • In de afdelingen voor gespeende biggen ligt de hokafscheiding al klaar voor montage.

 • Medewerker Erwin en zoon Bart bouwen de kraamhokken op. Ze zijn er in een week tijd klaar mee.

 • Het is meer sjouwen en passen en meten dan bouten en moeren aandraaien.

 • De montage van elektra is geheel uitbesteed. Elke keer is het weer schrikken hoeveel daarbij komt kijken.

 • Door te werken met een laser komen alle leidingen recht te hangen.

 • Strak werk!

 • Strak werk!

 • Ook met de aanleg van de siloplaat voor 8 silo's en de silohut voor de voerweger wordt een begin gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.