Varkenshouderij

Foto & video 1201 x bekeken

Met extra voer 1,5 big meer

De Luxemburgse varkenshouder Romain Wester installeerde een vreettijdgestuurde sensorbrijvoermachine om meer voer in de zeugen te krijgen.

Foto

 • Romain (38) en Mireille (39) hebben in het Luxemburgse Neidhausen een bedrijf met 520 vermeerderingszeugen, 4.000 vleesvarkens, 140 hectare akkerbouw en 73 hectare bosbouw. Ze investeerden in sensorvoedering met brij gestuurd op vreettijd.

  Foto's: Henk Riswick, tekst: Martin ten Hooven

 • Wester kocht in 2007 een Weda-brijvoermachine. Deze werkt met sensorvoedering en is vreettijdgestuurd. De zwarte tank is voor de opslag van eigen bronwater. De rode tanks zijn de mengtank en de doseertank. Deze machine is voor de zeugen.

 • Er is een afzonderlijke brijvoermachine voor het voeren van de gespeende biggen. Er kunnen vier soorten voer gemengd worden.

 • Voor de medicatie kan zowel een vloeibaar als een droog medicijn gemengd worden door het voer. De groene bak is om droge medicijnen aan het brijmengsel toe te voegen.

 • In de trog zit linksboven een sensor. Deze bepaalt hoe lang de zeug erover doet om de trog leeg te vreten. Heeft de zeug de bak leeg na een minuut, dan krijgt ze in de volgende voerbeurt 15 procent meer. In beginsel krijgt de zeug met biggen maximaal 6,4 kilo aan droogvoer. Sommige zeugen nemen wel tot 12 kilo voer op.

 • Omdat de zeugen nu meer voer opnemen, is de melkproductie ook hoger. Het speengewicht op 21 dagen is gestegen van 5,3 naar 6 kilo. Het aantal gespeende biggen is gestegen met 1,5 big naar 26,8 stuks in 2008. Het drachtigheidspercentage bij de eerste inseminatie steeg van 82 naar 89,5 procent.

 • De biggen komen uit een stresspositieve Piétrain-eindbeer en een PenArLan-zeug. Hierdoor komen de verschillende kleuren die in genetica van de ouders zitten weer naar voren.

 • Ook de gespeende biggen hebben vreettijdgestuurde sensorbrijvoedering. Het aantal voerbeurten wordt geleidelijk opgevoerd tot het na twee weken ligt op 18 keer. Tussen dag zes en tien, een gevoelige periode voor de biggen, is het aantal voerbeurten drie.

 • Het zeugenbedrijf ligt in een dal net buiten het dorp Neidhausen. Op de akkers teelt Wester graan. Deze heeft hij het afgelopen jaar verkocht, vanwege de hoge prijzen.

 • Wester mest het grootste deel van zijn biggen af op het vleesvarkensbedrijf. Dat ligt op een heuvel boven het zeugenbedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.