Varkenshouderij

Foto & video 1974 x bekeken

300 km koeling voor varkens

In zeven hectare landbouwgrond ligt 300 kilometer slang op 4,5 meter diepte om 10.000 vleesvarkens koel te houden. Koude- en warmte pieken hebben weinig invloed op het klimaat in de stal.

Foto

 • Wim van der Heide houdt in Ommen 10.000 vleesvarkens in vier geconditioneerde stallen. Dit conditioneringssysteem vraagt minder capaciteit van de ventilatoren en luchtwassers. De besparing op kosten van kleinere luchtwassers maken voor een deel de hoge kosten van het ingraven van de 300 kilometer slang voor een constant klimaat weer goed.

  Foto’s: Van Uffelen Multimedia, Van Westreenen, tekst: Judith Waninge

 • De winterse temperaturen zijn veel minder een probleem dan de zomerse temperaturen, zo blijkt in het afgelopen anderhalf jaar in het koelingssysteem bij Van der Heide. Bij een buitentemperatuur van -10 kwam de lucht met +6 graden de stal binnen.

 • Twee nieuwe stallen die in 2007 zijn gebouwd, hebben voor en achter in de stal een luchtinlaat van 8,40 meter breed. De lucht komt daar binnen en gaat door de warmtewisselaars, ook wel koelblokken genoemd, heen.

 • De warmtewisselaars bestaan uit meerdere kleinere slangen. Door deze slangen loopt het gekoelde water dat uit de grondbuizen komt. Het water op 4,5 meter diepte varieert van acht graden in de winter tot 14 graden aan het einde van de zomer. In de zomer van 2008 was de temperatuur na het koelblok 18 graden, terwijl het buiten 30 graden was.

 • De ingegraven slangen zitten in trossen van vier slangen in de grond. Een drainagemachine brengt deze in de grond. Deze machine kan tot vier meter diep ingraven. De bouwvoor van 50 centimeter is tijdelijk verwijderd om de vruchtbaarheid van de akkerbouwgrond op peil te houden. Het afgraven van de bouwvoor heeft tevens als voordeel dat de slangen een halve meter dieper liggen. Hierdoor is de capaciteit van de warmte/koude-buffer 20 tot 25 procent hoger.

 • De slangen komen allemaal in een centrale ruimte binnen. Als Van der Heide de kans had, zou hij de slangen nog dieper ingraven voor een nog constantere temperatuur. De drainagemachine kan ook op 6 meter diepte slangen inbrengen, maar de kosten voor het ingraven zijn volgens de varkenshouder te hoog.

 • Per luchtinlaat is er een pompinstallatie die het water in de slangen in de grond rondpompt. Daarna pompen ze het gekoelde water door de warmtewisselaars heen. Het is een gesloten circulatiesysteem.

 • Elke stal heeft een eigen frequentieregelaar om energie te besparen.

 • De lucht die door de warmtewisselaar opgewarmd of afgekoeld is, gaat via een opening bovenin de centrale gang naar beneden. Hier warmt de lucht alweer iets op. Via roosters in de vloer van de centrale gang gaat de binnenkomende lucht naar de afdelingen.

 • De lucht komt via roosters in de voergang van de afdeling naar boven en gaat dan geleidelijk de hokken in. Een meetwaaier zorgt ervoor dat de juiste hoeveelheid lucht via het centrale afzuigkanaal naar de luchtwasser gaat.

 • De Topigs 40 x Duitse Piétrain positief groeien 800 gram en hebben een voerconversie van 2,3 en 99 punten autofohm. Van der Heide vond het conditioneringssysteem nog niet voldoende werken en heeft daarom 2 hectare met 70 kilometer extra slang aangelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.